Kan vi organisere legenes arbeid i sykehus bedre?

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I 30 år ledet jeg en øyeavdeling. Halvannet år etter at jeg gikk av som avdelingsoverlege, ble jeg for første gang i mitt liv alvorlig syk og innlagt som øyeblikkelig hjelp. Det forelå dobbeltsidig pneumoni med pleuritt og perikarditt med betydelig væskeansamling. Antibiotikum ble gitt først etter 12 – 13 timer. Selv om jeg fikk flimmer 2. dag, ble nytt ekkokardiografi ikke utført før 3. dag. Da var det innkrengning av høyre forkammer ved hver systole.

  Etter avtale med regionsykehuset ble jeg sendt dit i ambulanse med blålys. Ved ankomst visste ingen om meg. Fire leger tittet på meg og min dyspné uten å engasjere seg. Det gikk 2  time før en lege fant ut hvor jeg skulle, og jeg ble endelig punktert for 420 ml perikardvæske.

  Plassering av B-skannproben influerer som kjent på bildet. De beste resultater oppnås med en og samme undersøker. Det ble tatt daglig ekkokardiografi, hver dag av en ny lege. Alle var i tvil om væskemengden økte eller avtok. I alt ble jeg undersøkt av 15 leger på seks dager. Bortsett fra punktøren og legen siste dag var det ingen som kjente journalen, så jeg ble eksaminert på nytt av hver lege.

  Jeg ble tilbakeført til lokalsykehuset med beskjed om ”kontroll av ekko etter et par dager”, men det skulle gå 19 dager før ekkokardiografi ble utført igjen. Væsken hadde da ikke reprodusert seg – heldigvis!

  Trolig kom jeg fra dette uten fysisk men takket være behandling fra to velrenommerte avdelinger og stort hell! Jeg døde ikke av pneumonien eller av hjertetamponaden før punksjonen, og perikardvæsken reproduserte seg ikke.

  Men ett men har jeg fått: Jeg tror ikke lenger at våre sykehusavdelinger har verdens beste kommunikasjon og organisering av legearbeidet. Ved begge sykehus var imidlertid sykepleierne profesjonelle, med velorganiserte vaktteam.

  Jeg har kåsert om mine opplevelser i tre forskjellige fora av kolleger. Beretningene fra kolleger om mangelfullt legearbeid og dårlig organisering nærmest skylte over meg. Alle sier at dette må vi ta opp, så kom med flere innlegg som dette!

  Sykehusavdelingene må sannsynligvis revidere og kvalitetssikre organiseringen av legearbeidet. Stikkord:

  • – Alle leger må ta ansvar.

  • – Rask produksjon av journaler.

  • – Informasjonsteknologi (IT) med uskrevet diktat tilgjenglig på serveren (Digidigt eller liknende).

  • – Journaler og epikriser må leses.

  • – Ansvarlig lege for hver pasient.

  • – Stabsmøter med planlegging av undersøkelse og behandling.

  • – Oppfølging av underordnede leger.

  • – Team med kompetent sjef.

  • – Kvalitetshåndbok.

  • – Prosedyrehåndbok.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media