Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

Ingunn Muus Vågeskar Om forfatteren
Artikkel

Medisinsk avdeling ved Odda sjukehus

gis fornyet godkjenning som utdanningsinstitusjon i indremedisin i gruppe II for inntil ett år av utdanningen i relasjon til spesialistreglene i indremedisin.

Godkjenningen gis for perioden 16.3. 2001–31.12. 2002.

Medisinsk avdeling ved Diakonissehjemmets sykehus Haraldsplass

godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II i relasjon til spesialistreglene i infeksjonssykdommer.

Vedtaket gjelder fra 14.3. 2002.

Orkdal Sanitetsforenings Sjukehus, anestesiavdelingen

godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II for to år av utdanningen i relasjon til spesialistreglene i anestesiologi.

Vedtaket gjelder fra 13.3. 2002.

Anbefalte artikler