Leger på langs og tvers

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Leger på langs

  Leger på tvers

  Humoristiske opplevelser fra legelivet publiseres anonymt, men sendes inn med navn og adresse. Rett til å redigere historiene forbeholdes.

  Adresse: HumorRedaktøren, Tidsskrift for Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks 23 01 52 90. E-post: stein.tyrdal@ulleval.no

  Den annen nordiske kongress i medisinsk humor ble avviklet i Oslo i mars. Humor og kommunikasjon ble belyst fra en rekke spennende vinkler og med høy faglig kvalitet. Neste kongress er planlagt til 9.–11. juni 2004 på Island. Tema blir sannsynligvis praktisk bruk.

  Intern sjargong og medisinsk slang skal man være forsiktig med. Her er et eksempel på hvordan det kan gå:

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media