Leger på langs og tvers

Stein Tyrdal Om forfatteren
Artikkel


Humoristiske opplevelser fra legelivet publiseres anonymt, men sendes inn med navn og adresse. Rett til å redigere historiene forbeholdes.

Adresse: HumorRedaktøren, Tidsskrift for Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks 23 01 52 90. E-post: stein.tyrdal@ulleval.no

Den annen nordiske kongress i medisinsk humor ble avviklet i Oslo i mars. Humor og kommunikasjon ble belyst fra en rekke spennende vinkler og med høy faglig kvalitet. Neste kongress er planlagt til 9.–11. juni 2004 på Island. Tema blir sannsynligvis praktisk bruk.

Intern sjargong og medisinsk slang skal man være forsiktig med. Her er et eksempel på hvordan det kan gå:

Anbefalte artikler