Årsmøte i Offentlige legers landsforening

Artikkel

Dagsorden

  • 1 Åpning. Valg av ordstyrere og referent

  • 2 Årsmelding

  • 3 Regnskap

  • 4 Budsjett

  • 5 Diverse lovendrings- og instruksendringsforslag

Det foreligger til behandling diverse lovendringsforslag. Det viktigste er at det foreslås innført et landsråd også i OLL. Landsrådet foreslås å bestå av styret, fagutvalget og de fylkestillitsvalgte.

Fag- og kvalitetsutvalgene foreslås slått sammen til et fagutvalg.

Valgkomiteen gis en egen paragraf. Det foreslås å fjerne bestemmelsen om at valgkomiteen skal sende sine forslag til medlemmene to uker før årsmøtet.

På bakgrunn av lovendringsforslagene er det også nødvendig å endre valgkomiteens instruks.

Kravet til at årsmeldingen skal sendes alle medlemmer i papirformat foreslås fjernet.

Til slutt foreligger det noen rent redaksjonelle og formuleringsmessige endringsforslag.

  • 6 Valg av leder til fag- og kvalitetsutvalget.

  • 7 Valg av vararepresentant til styret

  • 8 Status for OLL og planene fremover. Lederen innleder til diskusjon.

Anbefalte artikler