Nytt reiseregulativ

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Etter forhandlinger er partene enige om endringer i satsene for reiser innenlands i «særavtale for reiser innenlands for statens regning». Det er også enighet om å innarbeide «avtale om reiser innenfor tjenestestedet». De nye satsene fremgår av pm 8/2002, fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet, datert 11.3. 2002.

Endringene finnes på: www.odin.dep.no

Endringer i særavtaler om reiser med egen bil

Det er skjedd endringer i kilometergodtgjøringen ved bruk av egen bil. a) For inntil 9 000 km i kalenderåret: kr 3,00 per km. b) Over 9 000 km i kalenderåret: kr 2,40 per km. For arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø er det kr 0,05 per km i tillegg til satsene under bokstav a) eller b). Når det gjelder kostgodtgjørelse, er det er innført egne satser for dagsreiser. Disse satsene skal benyttes for alle reiser uten overnatting.

Kostgodtgjørelse

For reiser under 15 km langs korteste reisestrekning, beregnes det ikke kostgodtgjørelse. For reiser inntil fem timer tilstås en legitimert sats på inntil kr 140 dersom forholdene tilsier det. For reiser fra fem inntil ni timer tilstås en ulegitimert sats på kr 140. For reiser fra ni timer inntil 12 timer tilstås en ulegitimert sats på kr 200. For reiser over 12 timer tilstås en ulegitimert sats på kr 320. Når kosten er dekket av arbeidsgiver/oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap, utbetales ikke kostgodtgjørelse.

Kostgodtgjørelse ved overnatting

a) For reiser fra og med åtte timer og inntil 12 timer: kr 250. b) For reiser fra og med 12 timer: kr 460. c) For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes seks timer eller mer inn i det nye døgnet som et helt nytt døgn. Når enkeltmåltider er dekket av arbeidsgiver/oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap, skal det foretas måltidstrekk i kostgodtgjørelsen.

Anbefalte artikler