Leger kommuniserer bedre etter kurs

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Få leger har formell trening i kommunikasjon, og en gruppe engelske forskere undersøkte derfor om kurs ville ha effekt på kommunikasjonsferdigheter. 160 onkologer fra 34 kreftsentre deltok. Kurset varte i tre dager og inneholdt strukturert tilbakemelding, videoopptak, rollespill, interaktive demonstrasjoner og diskusjon. Legene ble filmet på to tidspunkter: ved starten av studien og tre måneder etter kurset. Kontrollgruppen bestod av leger som ikke deltok på kurs.

Leger som deltok på kurs fikk signifikant bedre objektive kommunikasjonsferdigheter. De brukte flere fokuserte og åpne spørsmål, uttrykte mer empati og responderte mer på pasientens signaler enn legene i kontrollgruppen.

– Disse resultatene er gledelig for oss som har trodd og hevdet at kurs i kommunikasjon for leger er viktig både for pasientene og legene. Spesielt er det verdt å legge merke til at legene som gjennomgikk kurset ble mer empatiske i sin kontakt med pasientene, sier professor Erik Wist ved Onkologisk avdeling, Ullevål universitetssykehus.

– I Norge og Norden har vi lenge vært opptatt av kommunikasjonslæring. Nordisk Cancer Union startet kurs for overleger i 1991. I 1997 tok Den Norske Kreftforening over ansvaret i Norge, og en rekke norske leger som arbeider med kreft har gjennomført kursene. I tillegg er kurset Kommunikasjon og etikk obligatorisk i utdanningen av spesialister i onkologi.

– Kommunikasjon må bli et naturlig tema i den kliniske hverdag, at man skaper et klima hvor det å ta opp kommunikasjonsproblemer og strategier er like naturlig som å diskutere et røntgensvar, mener Wist.

Anbefalte artikler