Svensk lærebok i indremedisin

Artikkel

Boken er en lærebok i indremedisin og er først og fremst beregnet på medisinstudenter og leger i andre medisinske spesialiteter enn indremedisin. Den omtaler de vanligste indremedisinske tilstandene og inkluderer også revmatologi.

Det svenske språket byr på få problemer for en norsktalende leser. De relativt mange illustrasjonene, tegningene og typiske sykehistoriene, supplerer teksten på en utmerket måte. Boken er lettlest.

Internmedicin er bygd opp på tradisjonelt vis med omtale av de enkelte sykdommer i egne kapitler. Inndelingen er logisk og oversiktlig, og registeret bak i boken er tilfredsstillende. Sykdommer og behandling, samt etiopatogenese, omtales i henhold til generelt aksepterte kunnskaper, og er ajourført på en utmerket måte. Symptomkapitlet kunne med fordel ha vært enda mer omfattende, og differensialdiagnostiske problemer viet ytterligere plass.

Boken anbefales som lærebok i revmatologi for medisinstudenter, turnusleger og leger i spesialiteter som grenser til indremedisin. Den bør også kunne brukes som oppslagsbok av allmennpraktiserende leger. Spesialistkandidater i indremedisin og revmatologi vil nok ha nytte av lærebøker som er mer omfattende og detaljerte enn denne svenske boken.

Jan Tore Gran

Senter for revmatiske sykdommer

Rikshospitalet

Anbefalte artikler