Var Jesus død etter korsfestelsen?

Jan Norum Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftets påskenummer angir Kjell Ytrehus (1) at omstendighetene ved Jesu korsfestelse taler for at Jesus var nedkjølt og ikke død, men ble oppfattet som død da han ble tatt ned fra korset og gravlagt. Fremstillingen mangler flere historiske opplysninger som svekker teorien.

Hendelsene ved Golgata er nedtegnet i detalj av fire ulike personer, basert på egne (Johannes) eller andres observasjoner (Lukas). Vedvarende skjelving, dysartri og etter hvert apati er et vanlig forløp ved hypotermi (2). Ingen av disse symptomene er angitt i beretningene, til tross for at det var mange tilskuere. Det angis sju setninger med meningsfull klar tale fra Jesus. Det siste som skjer før døden er at Jesus roper ut med stor kraft : ”Det er fullbrakt.” Dette synes ikke forenlig med apati.

Inntak av bedøvende midler og alkohol ville ha kunnet øke risikoen for nedkjøling. Jesus ble fem ganger tilbudt en bedøvende drikk som romerne pleide å gi til personer som ble korsfestet, men avslo.

Tidsangivelsene ved korsfestelsen er nøye angitt. Korset ble reist klokken 9 på formiddagen, og klokken 15 skjer døden. I Jerusalem i april er gjennomsnittstemperaturen 20 ˚C, gjennomsnittlig laveste temperatur 10 ˚C, varmerekorden 32 ˚C og kulderekorden 0,5 ˚C (3). En naken, frisk person som utsettes for 10 ˚C og relativt rolige vindforhold har en beregnet levetid på over 24 timer, levetiden er ni timer ved 0 ˚C (4). Jesus dør allerede etter seks timer, og selv svekket av tortur virker det usannsynlig at nedkjøling var dødsårsaken.

Det er liten grunn til å tro at soldatene som sjekket at de korsfestede var døde, ikke kunne jobben sin. En av soldatene forsikret seg om at Jesus var død ved å stikke et spyd inn i siden på ham. Blod og vann som fløt ut, kunne vært blodig pleuravæske etter tortur med stokker, rør og lærpisk med innflettet bein, metall og steiner. Costafrakturer kunne gitt hematothorax og/eller pleuritt.

Etter at døden hadde inntrådt, ble Jesus lagt i en lukket klippegrav. Det er lite trolig at dette ikke skulle ha medført ytterligere nedkjøling gjennom natten. Etter prestenes ønske og Pilatus’ påbud ble det satt ut vakter utenfor graven for å hindre Jesu venner å ta ham med seg. Det var dødsstraff for en romersk soldat å sovne på post. Det er derfor grunn til å tro at vaktholdet ble utført tilfredsstillende. Jesu tilhengere forventet ikke at Jesus skulle ”dukke opp igjen”, og kom til graven i den tro at han fortsatt var der.

Den patofysiologiske effekten av korsfestelse er en svekkelse av den normale respirasjonen. Døden skyldtes vanligvis hypovolemi og asfyksi på grunn av utmattelse (5). Dette var den mest sannsynlige dødsårsak hos Jesus.

Anbefalte artikler