God bok om urologisk ultralyd, men for hvem?

Artikkel

Dette er en lærebok i bruk av ultralyd med hensyn til urologiske problemstillinger. Forfatterne oppgir at den er ment for klinikere generelt. Boken skal være en hjelp for å velge riktig utredning, og for å vite hva ultralyd gir og hvilket forhold ultralyd har til andre bildediagnostiske modaliteter. Den er ment som en enkel, ikke for omfattende, lærebok i emnet.

Boken er en paperback, men virker godt innbundet. Boken har god trykk, god papirkvalitet, pent utseende og rikelig med gode bildeillustrasjoner. Det finnes omfattende referanselister etter hvert kapittel. Boken er skrevet på engelsk. Den virker lettlest og er inndelt i 16 oversiktlige kapitler. Alle kapitlene starter med hvordan forholde seg til kliniske problemstillinger.

Tatt i betraktning forfatternes intensjon, er boken forholdsvis omfattende. Den inneholder kapitler om flankesmerter, nyresvikt, hematuri, hypertensjon, akutte abdominale traumer, smerter i nedre høyre kvadrant, akutt scrotum, forhøyet PSA, erektil dysfunksjon, palpable oppfylninger i adneksene, akutte smerter i bekkenet, pediatriske abdominale oppfylninger, urinveisinfeksjoner hos barn, hevelse i beina, biopsier og drenasjer samt intraoperativ ultralyd. I hvert kapittel beskrives kliniske problemstillinger, hva ultralyd kan gi og ultralyd sett i forhold til andre undersøkelser. Dette er godt presentert, og jeg har bare to kommentarer: Forfatterne bruker mange amerikanske standarder og referanser, og det er tydelig, og forventet, at ultralyd er deres modalitet.

Forfatterne henvender seg til enhver kliniker, men detaljene om ultralyd blir nok i meste laget for dem som ikke arbeider med ultralyd, eller har spesialinteresse i emnet. Den kliniske delen i boken er antakelig interessant for radiologer, men vil neppe tilføre noe til klinikere som arbeider med disse problemstillingene. Jeg mener boken er best egnet for radiologer og klinikere som arbeider med ultralyd i forhold til urologiske problemstillinger.

Jonn Terje Geitung

Radiologisk avdeling

Ullevål universitetssykehus

Anbefalte artikler