Legefakta

Artikkel

PWF

OECD 1998

1

Italia

169

169

2

Cuba

189

3

Israel

217

Russland

217

5

Ukraina

222

6

Hviterussland

233

7

Spania

238

227

8

Hellas

250

244

9

Litauen

256

10

Aserbajdsjan

263

Georgia

263

12

Uruguay

270

13

Moldova

278

14

Bulgaria

286

Tyskland

286

286

Ungarn

286

323

Kasakhstan

286

18

Belgia

294

294

Latvia

294

20

Usbekistan

303

21

Estland

323

Kirgisitan

323

Portugal

323

323

Sverige

323

323

25

Armenia

333

Østerrike

333

333

Tsjekkia

333

333

Finland

333

333

Frankrike

333

333

Slovakia

333

  • PWF = The Economist: Pocket World in Figures, 2002 Edition. OECD 1998 = OECD in Figures, Statistitics on the Member Countries, 2001 (tallene gjelder for 1998 eller tidligere år).

  • OECD angir også følgende tall for OECD-land som ikke er medregnet i tabellen: Australia 400, Canada 476, Danmark 303, Island 303 (1997), Irland 455, Japan 526, Korea 769, Luxemburg 333, Mexico 625, Nederland 417 (1988), New Zealand 455, Norge 417 (1997), Polen 417 (1996), Sveits 526, Tyrkia 833, Storbritannia 588, USA 370.

  • Ifølge Legeforeningens legeregister er det 273 innbyggere per lege under 67 år i Norge (2002).

Anbefalte artikler