Nytt om navn

Medarbeidere ved Drammen psykiatriske senter v/Schack Lystrup, May-Brith Mandt, Erik Madssen Om forfatterne
Artikkel

Elin Tørum, f. Rangfoss, døde etter kort tids sykdom 25. februar 2002, på sin 51-års fødselsdag. En dyktig og avholdt kollega har gått bort.

Hun vokste opp i Oslo, hvor hun ble cand.med. i 1978 og fullførte turnustjenesten ved Diakonhjemmets sykehus og i Enebakk.

Elin giftet seg i 1975 med Harald, og hans arbeid som diplomat medførte flere utenlandsopphold for familien. Elin fikk anledning til å praktisere medisin under forskjellige himmelstrøk. I 1982–83 arbeidet hun med flyktninger ved Intergovernmental Committee for Migration i Singapore. Siden gikk ferden til Stockholm, hvor hun arbeidet i to år ved Karolinska institutets psykiatriska klinik St Göran, dels med akuttpsykiatriske pasienter, dels med alkoholmisbrukere. Hun hadde slik sett ganske variert praksis da hun kom til Psykiatrisk avdeling i Lier i 1986 for å videreføre spesialistutdanningen som psykiater, som ble avsluttet i 1991. Som ledd i utdanningen arbeidet hun hos oss ved Psykiatrisk daghospital, Buskerud sentralsykehus, i ett år fra 1987.

Elin flyttet til England, men holdt kontakt med avdelingen per brev. I 1996 ble familien rammet av en tragedie: Elins mann døde. Elin kom senere samme år tilbake fra London og begynte igjen ved Drammen psykiatriske senter, nå som overlege ved Psykiatrisk daghospital.

Daghospitalet, som senere ble omdøpt til Gruppeterapienheten, utviklet under Elins ledelse strukturerte og meget vellykkede behandlingstilbud. Avdelingen deltok i DagavdelingsNettverk, som er en sammenslutning av flere norske dagavdelinger ledet fra Ullevål universitetssykehus. I nettverket blir behandlingsresultater sammenliknet og analysert. Elin var meget engasjert i dette arbeidet, og deltok i forskning om effekten av dagbehandling på personlighetsforstyrrelser. Da hun døde, var en del av forskningsresultatene godkjent for publisering i Journal of Personality Disorders. Her var hun bidragsyter sammen med kolleger i DagavdelingsNettverk.

Elin utdannet seg som gruppeanalytiker, og som terapeut hadde hun et uvanlig klarsyn og evne til å gå rett til kjernen av problemene. Hun var kunnskapsrik, initiativrik og selvstendig. Hun delte gjerne erfaringer og kunnskap med andre, og var opptatt av psykoedukative metoder i psykiatrisk arbeid. Hun var en dyktig foreleser, svært aktiv i undervisningssammenheng og en verdsatt veileder.

Hun var følsom, sensitiv og med skarp intuisjon. Disse trekkene var kombinert med en uttalt personlig beskjedenhet. Ved siden av faget hadde hun allsidige kulturinteresser.

Det er tragisk at Elin ble revet bort så tidlig. Hun er savnet av mange. Aller størst er savnet for hennes to barn. Vi sørger, men er samtidig takknemlige for at vi fikk kjenne henne og for det viktige arbeidet hun la ned i avdelingen.


Jahn Fredrik Frøen

Jahn Frederik Frøen (f. 1968) er tildelt forskerprisen Sammen mot krybbedød av Landsforeningen til støtte ved krybbedød og Libero-fondet.

Frøen er knyttet til Pediatrisk forskningsinstitutt og Kvinneklinikken ved Rikshospitalet, Oslo, og han får prisen på 25 000 kroner for sin forskning der han søker etter mekanismer som kan forklare hvordan nikotin og infeksjoner øker risiko for krybbedød, fosterdød og perinatal hjerneskade. Han arbeider også med sammenliknende studier mellom krybbedød og plutselig uforklarlig fosterdød.


Jostein Halgunset

Jostein Halgunset, Institutt for laboratoriemedisin, St. Olavs Hospital har for andre gong fått prisen som årets forelesar av medisinstudentane ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.

«Grundig, tydelig og pedagogisk god» er blant superlativa som vert brukt for å omtale forelesaren som losar studentane gjennom mellom anna anatomi, histologi og embryologi, og han er den studentane møter hyppigast under dei to første åra ved Det medisinske fakultet i Trondheim.


Anbefalte artikler