Endring av spesialistreglene

Elisabeth Smith Om forfatteren
Artikkel

Endring av sjekklisten i spesialiteten klinisk nevrofysiologi

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at sjekklisten, som er et krav til spesialiteten klinisk nevrofysiologi og som skal vedlegges søknad om spesialistgodkjenning i klinisk nevrofysiologi fra 1.1. 2004, endres.

De nye kravene i sjekklisten i klinisk nevrofysiologi gjøres gjeldende fra 1.1. 2004. Det er anledning til å benytte det nye skjemaet allerede nå.

Informasjoner om at sjekklisten i spesialiteten klinisk nevrofysiologi er endret, er sendt til alle godkjente utdanningsinstitusjoner i faget, og er lagt ut på Internett i tilknytning til spesialistreglene. Skjemaet kan også fås ved henvendelse til Legeforeningens sekretariat v/E. Smith, tlf. 23 10 91 24.

Endring av operasjonslisten i spesialiteten nevrokirurgi

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at operasjonslisten, som er et krav til spesialiteten nevrokirurgi og som skal vedlegges søknad om spesialistgodkjenning i nevrokirurgi, endres.

De nye kravene i operasjonslisten i nevrokirurgi gjøres gjeldende fra 1.1. 2006. Det er anledning til å benytte det nye skjemaet allerede nå.

Informasjoner om at operasjonslisten i spesialiteten nevrokirurgi er endret, er sendt til alle godkjente utdanningsinstitusjoner i faget, og er lagt ut på Internett i tilknytning til spesialistreglene. Skjemaet kan også fås ved henvendelse til Legeforeningens sekretariat v/E. Smith, tlf. 23 10 91 24.

Endringer i spesialistreglene i generell kirurgi

Endringene er en konsekvens av at ortopedisk kirurgi er blitt hovedspesialitet.

1 Tellende tjeneste i ortopedisk kirurgi i relasjon til de gjeldende spesialistreglene i generell kirurgi:

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at det innføres en merknad til de gjeldende spesialistregler i generell kirurgi punkt «A. Hovedutdanning». Merknaden gjelder frem til 31.12. 2004 og gis slik ordlyd:

Merknad til reglenes punkt A. Hovedutdanning: Inntil ett år av hovedutdanningen kan gjennomføres i ortopedisk kirurgi. Det forutsettes deltakelse i generell kirurgisk vaktordning. I så fall kan man ikke i tillegg få godkjent ortopedisk tjeneste som sideutdanning.

Ikrafttreden umiddelbart.

2 Endret kurskrav i spesialiteten generell kirurgi. I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at følgende obligatoriske kurs fjernes: plastikkirurgi, ortopedisk kirurgi og nevrokirurgi.

Samtidig innføres det krav om kurs i torako-/laparoskopisk kirurgi. Dette innebærer at det totale kurskrav reduseres fra 250 timer til 242 timer.

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at kurskravet i spesialiteten generell kirurgi endres og får slik ordlyd:

Minimum 242 kurstimer hvorav 202 timer i obligatoriske kurs. Følgende grunnkurs er obligatoriske:

  •  1 Kirurgisk og medisinsk gastroenterologi ca. 30 timer

  •  2 Pre-, per- og postoperativ behandling og intensivmedisin ca. 30 timer

  •  3 Konservativ og operativ bruddbehandling («Vossakurset») ca. 30 timer

  •  4 Traumatologi/krigskirurgi ca. 30 timer

  •  5 Ikke-kardial thoraxkirurgi ca. 10 timer

  •  6 Karkirurgi ca. 12 timer

  •  7 Barnekirurgi ca. 8 timer

  •  8 Urologi ca. 12 timer

  •  9 Endokrinologi/mammakirurgi ca. 20 timer

  • 10 Torako-/laparoskopisk kirurgi ca. 20 timer

40 timer valgfrie kurs godkjent av spesialitetskomiteen i generell kirurgi.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Ikrafttreden umiddelbart.

Anbefalte artikler