Skrift skjerper tanken

Artikkel

Å bruke språk er å velge, og godt språk er et spørsmål om gode valg. Ved å skrive får man ofte et mer bevisst forhold til disse valgene. Leger trenger trening i å uttrykke seg kort, klart og korrekt – det er en nøkkel til god kommunikasjon med pasienter og allmennhet. Medisinsk-vitenskapelige artikler i Tidsskriftet skal ha strukturerte sammendrag med mellomtitler, noe som stiller særlig strenge krav til omfang og presisjon.

Tidsskriftets målsetting er å være et viktige element i norske legers videre- og etterutdanning – både ved å bli lest og ved at norske leger skriver. Å skrive artikler fremmer evnen til kritisk analyse og bidrar til å sikre kvaliteten på de helsetjenester vi yter.

Petter Jensen Gjersvik

Anbefalte artikler