God indremedisinsk håndbok

Artikkel

Dette er femte utgave av verdens mest solgte håndbok i indremedisin. Forrige utgave kom i 1998. Målgruppen er studenter, leger i utdanningsstillinger og allmennpraktikere.

De første kapitlene tar for seg intervjuteknikker og klinisk undersøkelse. Deretter dekkes alle indremedisinske grener samt noe gastrokirurgi, praktiske prosedyrer og akuttmedisin.

Sistnevnte kapittel er utvidet med flere nye viktige temaer og rødfargede ark gjør dem lett å finne. Kapitlet om praktiske prosedyrer og røntgeneksemplene er nye. Frem til neste utgave legges oppdateringer på Internett.

Jeg synes at akuttbehandling også burde ha vært beskrevet sammen med omtalen av sykdommene. Boken ville blitt tykkere, men man ville unngått febrilsk leting når det haster. Man bør være oppmerksom på at den anbefalte medisinske behandlingen er forskjellig fra norske rutiner på flere steder (spesielt infeksjonsmedisin), slik at boken verken kan erstatte lokale prosedyrebøker eller bakvakter.

Prisen er meget fordelaktig, og jeg vil anbefale boken til den beskrevne målgruppen.

Bjørn Bendz

Medisinsk divisjon

Ullevål universitetssykehus

Anbefalte artikler