Les mer om ...

Artikkel

Warfarinbehandling – fortsatt vanskelig

Antikoagulasjonsbehandling med warfarin mot tromboembolisk sykdom stiller store krav til både lege og pasient. En studie fra Tromsø viser at behandlingen var tilfredsstillende dosert hos bare 57 % av pasientene de første fire uker etter utskrivning fra sykehus.

Antikoagulasjonsbehandling med warfarin – fortsatt vanskelig

Warfarinbehandling av venøs tromboembolisme

Thyreoidalidelser

Forekomsten av hypotyreose og hypertyreose er høyere enn hva som fanges opp av helsetjenesten, viser den store HUNT-undersøkelsen fra Nord-Trøndelag. En sjelden og lite kjent bivirkning til hypertyreose, tyreotoksisk periodisk paralyse, opptrer særlig hos asiater.

Prevalens av hypotyreose og hypertyreose i Nord-Trøndelag

Tyreotoksisk periodisk paralyse – en uvanlig komplikasjon ved hypertyreose

Deprimert – eller bare litt ”hypotyreot”?

Eutyreot – god funksjon medisinsk og språklig?

Nevrokirurgiske nyvinninger

Fra Rikshospitalet rapporteres om gode resultater med endoskopisk tredjeventrikkelstomi ved hydrocephalus hos pasienter eldre enn seks måneder. DRG-systemet og nye avskrivningsregler stimulerer ikke til anskaffelse av denne type utstyr, som på lengre sikt antakelig er kostnadseffektivt.

Nevrokirurgi og investeringer

Behandling av hydrocephalus med endoskopisk tredjeventrikkelstomi

Behandling ved alvorlig malaria

Ved akutt, alvorlig malariainfeksjon kan utskiftingstransfusjon være livreddende behandling.

Alvorlig falciparummalaria behandlet med utskiftingstransfusjon

Melatonin, søvn og blinde barn

Melatonin produseres i epifysen og er knyttet til søvnfunksjonen. Blinde barn har oftere søvnforstyrrelser enn seende barn. Erfaringer fra Akershus tyder på at tilførsel av melatonin sammen med andre tiltak kan ha god effekt på søvnforstyrrelser i slike tilfeller, men den vitenskapelige dokumentasjonen er begrenset.

Melatoninbehandling av et blindt barn med store søvnforstyrrelser

Melatoninbehandling ved søvnforstyrrelser hos funksjonshemmede barn

Bøker og annen viten- skapelig publisering

Oppdatering av medisinsk kunnskap skjer bl.a. ved å lese bøker og artikler i vitenskapelige tidsskrifter. Bokomtaler og peer review (på norsk: ekstern faglig vurdering) representerer viktige former for kvalitetssikring av slik medisinsk informasjon.

Kvalitet og uavhengighet

Anbefalte artikler