Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

I dette nummeret

Nyheter

Verdens helse

Fra redaktøren

Charlotte Haug
Stine Bjerkestrand

Leder

G. Cecilie Alfsen

Brev til redaktøren

Harald Schrader
Lars Jacob Stovner
Gunnar Saunes
Dag Helge Frøisland

Kommentar

Marius Trøseid
Asgeir Johannessen

Originalartikkel

Berit Muan
Fridtjof Heyerdahl
Roald Lindås
Anders Prestmo
Helge Skjønsberg
Knut Joachim Berg
Gisle Langslet
Inger Ottestad
Kjetil Retterstøl
Leiv Ose

Oversiktsartikkel

Lars Marius Ytrebø
Pål Klepstad
Frede Frihagen
Wender Figved
Jan Erik Madsen
Cathrine M. Lofthus
Ragnhild Øydna Støen
Lars Nordsletten

Aktuelt

Medisinen i bilder

Audun Elnæs Berstad
Hanne Solheim
Anders Bugge

Legemidler i praksis

Venke Skibeli
Ingvild Aaløkken
Egil Lingaas
Tore Midtvedt
Claus Ola Solberg
Kjetil K. Melby

Noe å lære av

Trond Engjom
Kristin Kampevold Larsen
Oddbjørn Hove
Odd Helge Gilja

Kronikk

Intervju

Anne Kathrine Sebjørnsen

Internasjonal medisin

Lars Petter Bjørnsen

Personlige opplevelser

Språkspalten

Johan Kofstad

Anmeldelser

Farrukh Abbas Chaudhry
Trond Markestad
Jana Midelfart Hoff
Till Uhlig
Ragnhild Øydna Støen

Aktuelt i foreningen

Lise B. Johannessen
Jo-Inge Myhre
Unni Gopinathan
Unni Gopinathan
Jo-Inge Myhre
Kristine Husøy Onarheim
Kristin Kornelia Utne

Oss imellom

Gunn Marit Seberg