Doktoravhandlinger

Artikkel

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Margrethe Aase Schaufel, ph.d. Å dele uvissa og ansvaret. Ein kvalitativ studie av livets grunnvilkår i medisinsk praksis. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisinske fag. Disputas 13.8. 2010.

NTNU

http://nettopp.ntnu.no/?kat­N_DISP

Tomas Ottemo Stølen, ph.d. Impaired calcium handling in animal and human cardiomyocytes reduce contractility and increase arrhythmia potential – effects of aerobic exercise training. Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Disputas 28.6. 2010.

Bedømmelseskomité: William Louch, Universitetet i Oslo, Kirsti Ytrehus, Universitetet i Tromsø, og Catia Martins, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Ulrik Wisløff.

Universitetet i Tromsø

www2.uit.no/ikbViewer/page/startsida/forskning/disputaser

Marit Helene Hansen, ph.d. Development in use of radiotherapy for rectal cancer patients in Norway. Utgår fra Avdeling for gastroenterologisk kirurgi. Disputas 25.6. 2010.

Bedømmelseskomité: Anna Martling, Gastrocentrum Kirurgi P9: 03, Karolinska Universitetssjukehuset, Stockholm, Sverige, Asgaut Viste, Avdeling for gastro- og akuttkirurgi, Kirurgisk klinikk, Haukeland universitetssykehus, og Tor Ingebrigtsen, Administrasjonen, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø.

Anbefalte artikler