Høye doser vitamin D gir økt risiko for brudd

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Én enkelt kjempedose av vitamin D årlig til eldre kvinner gir økt frekvens av både fall og frakturer.

  Studien omfattet 2 256 kvinner over 69 år. De ble randomisert til enten placebo eller én enkelt årlig peroral dose på 500 000 IE vitamin D i tre til fem år (1). Median alder for deltakerne var 76 år, og de hadde en høyere enn gjennomsnittlig frakturrisiko.

  I intervensjonsgruppen var det signifikant økt risiko for både fall og frakturer i de påfølgende 12 måneder etter inntaket av vitamin D. Risikoen var størst de tre første månedene.

  Artikkelen er publisert i JAMA, og i en leder i samme nummer spekuleres det bl.a. om slike kjempedoser av vitamin D kan gi en midlertidig oppregulering av vitamin D-nedbrytende enzymaktivitet og derigjennom et paradoksalt fall i vevsnivåene av vitaminet (2). Forfatterne fremholder også at kvinnene som fikk vitamin D, kan ha hatt færre infeksjoner, bedre mobilitet og et generelt høyere aktivitetsnivå og dermed har vært mer utsatt for fall og frakturer (2).

  – For tiden er det stor interesse rundt vitamin D, og mange mener at vi trenger langt høyere doser enn det som hittil har vært anbefalt. Denne studien viser tydelig at før man gir slike anbefalinger til befolkningen, bør dette prøves ut i randomiserte studier, sier Haakon E. Meyer, professor ved Universitetet i Oslo og Nasjonalt folkehelseinstitutt.

  – Vi trenger å forske mer på effekter av vitamin D, men å gi en årlig megadose av vitaminet – tilsvarende innholdet i seks liter tran – synes altså ikke å være noen god idé, sier Meyer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media