Høyt sukkerinntak – ugunstig lipidprofil

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mye sukker i kosten er en uavhengig risikofaktor for ugunstig lipidprofil.

  I mye av ferdigmaten er det en høy andel tilsatt sukker. Selv om sammenhengen mellom karbohydrater i kosten og ugunstig lipidprofil er kjent, fantes det tidligere ingen studier der man spesifikt har sett på hvordan mengden tilsatt sukker innvirker på lipidprofilen.

  I en amerikansk tverrsnittsstudie ble over 6 000 voksne amerikanere gruppert etter hvor stor andel av kaloriinntaket sukkeret utgjorde (1). Tilsatt sukker sto i gjennomsnitt for 15,8 % av deltakernes totale kaloriinntak.

  Det var en signifikant sammenheng mellom høy andel tilsatt sukker og høyt nivå av triglyserider og mellom høy andel tilsatt sukker og lavt nivå av HDL-kolesterol. For kvinner var det også en signifikant sammenheng mellom høy andel tilsatt sukker og høyt nivå av LDL-kolesterol.

  For dem av deltakerne som befant seg i den øverste femdelen når det gjaldt inntak av tilsatt sukker, var sannsynligheten for å ha patologisk lavt nivå av HDL-kolesterol tre ganger så høy som for deltakerne i den nederste femdelen.

  – Sukker består av komponentene glukose og fruktose, og disse omsettes svært forskjellig i kroppen etter opptak i tarmen. I videre studier vil det være spesielt viktig å se på effekter av fruktose på risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer, sier professor Svein Olav Kolset ved Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media