Utvikling av svulst på hjernen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ny forskning har identifisert et proteinnettverk assosiert med aggressivitet i hjernesvulster.

  Høygradige gliomer, som glioblastom og anaplastisk astrocytom, er aggressive svulster i sentralnervesystemet, og de terapeutiske mulighetene er små. I tumorutviklingen konverteres nerveceller til celler som gir en mesenkymal fenotype, noe som gir tumorcellene evne til invasjon og angiogenese. Lite har vært kjent om mekanismene bak denne transformasjonen.

  Carro og medarbeidere har nå utført genomvide analyser av høygradige gliomer (1). Kopitallvariasjon alene kunne ikke forklare den mesenkymale fenotypen. Forskningsgruppen benyttet deretter ulike matematiske algoritmer på genuttrykksdata fra 176 høygradige gliomer og identifiserte et nettverk av proteiner som var involvert i aggressiv transformasjon av gliomene. Transkripsjonsfaktorene C/EBPβ og STAT3 viste seg å være essensielle proteiner i dette nettverket.

  – Dette er en solid studie. Forskerne har først identifisert de spesifikke transkripsjonsfaktorene som er involvert, og deretter, ved hjelp av cellelinje- og musemodeller, har de verifisert at disse to funksjonelt er sentrale i gliombiologien, sier overlege Petter Brandal ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet. – I cellelinjemodeller fant man også at C/EBP og STAT3 var viktige for mesenkymal differensiering og invasivitet. De bekreftet også at høyt uttrykk av proteinene C/EBP og STAT3 i en separat serie med høygradige gliomer var assosiert med dårlig prognose og mesenkymal fenotype, sier han.

  – Det er ingen tvil om at det grundige og veloverveide arbeidet som ligger bak dette manuskriptet, gir oss bedre innsikt i biologien i høygradige gliomer. Likevel bør det nok prospektivt valideres om dette faktisk kan brukes for prognostisering. Det vil på lengre sikt være spesielt interessant å se om man kan bruke denne kunnskapen og disse to transkripsjonsfaktorene som grunnlag for målrettet terapi i høygradige gliomer, sier Brandal.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media