Kols kan gi beinskjørhet

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  De med kronisk obstruktiv lungesykdom har mindre kalk i skjelettet enn befolkningen ellers. Sykdommen i seg selv kan være årsak til osteoporose.

  Det er konklusjonen i Aina Kjenslis avhandling Brittle bones and small lungs.

  – Pasientene med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) mister kalkmasse blant annet på grunn av behandlingen med kortison. Vi fant at også de som ikke fikk kortisonbehandling hadde osteoporose. Dermed ser det ut til at kols i seg selv også kan være en årsak. Grunnen til dette vet man ikke, men en teori er systemisk inflammasjon. I tillegg er det andre kjente årsaker som røyking, inaktivitet og undervekt, sier Kjensli.

  Hun fant også at deformiteter («brudd») i ryggvirvlene forekommer nesten dobbelt så hyppig hos kolspasienter som i den generelle befolkningen. En tredel av pasientene hadde slike deformiteter i minst én ryggvirvel, men kun en tredel av disse visste om dette før undersøkelsen.

  – En av pasientene hadde hele 11 brudd i ryggen. Bruddene fører til at pasientene mister flere centimeter høyde, og dermed kan vurderinger av lungefunksjonen bli feil. Denne måles på bakgrunn av kjønn, alder og høyde. En overvurdering av lungefunksjonen gjør at pasienten kan gå glipp av behandling for lungesykdommen. Manglende måling av beinmasse og få røntgenbilder av ryggvirvler gjør at pasienten kan gå glipp av behandling mot osteoporose. Slik får de enda flere brudd, sier Kjensli.

  Hun mener man rutinemessig bør måle pasientens høyde og anslå høydetap, vurdere behovet for å måle beinmasse samt røntgenundersøkelse av ryggvirvlene. Kjensli disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 25.6. 2010.

  Ordforklaringer

  Deformitet i ryggvirvel: Sammenfall i virvel som overstiger 20 % målt på røntgenbilde.

  Kols: Kronisk obstruktiv lungesykdom, en sykdom med luftstrømsobstruksjon som ikke er fullt reversibel. Det er en progressiv sykdom med inflammatorisk reaksjon i lungene. Også ekstrapulmonale organer blir påvirket.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media