Ringprofylakse effektivt mot svineinfluensa

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Antiviral profylakse med oseltamivir kombinert med isoleringstiltak ga radikal reduksjon av svineinfluensasmitte i militærforlegninger.

  Svineinfluensapandemien (virus H1N1) i 2009 førte til intens debatt om hvordan smitte kan begrenses. I juni 2009 var det fire H1N1-utbrudd i kaserner i Singapore. Antiviral profylakse med oseltamivir (Tamiflu) ble gitt til en utvidet krets (n = 1 100) av potensielle smitteksponerte, såkalt ringprofylakse. Kombinert med andre smitteverntiltak, som isolering av alle med infeksjonssymptomer, førte dette til at antall nye tilfeller per smittebærer falt fra 1,91 til 0,11 (1). Av totalt 82 smittede ble kun sju smittet etter intervensjonen. Alvorlige bivirkninger av oseltamivir ble ikke observert.

  – Ringprofylakse kombinert med isolering av syke, kontaktbegrensninger og undersøkelse av eksponerte synes å ha hatt en oppsiktsvekkende sterk effekt, sier overlege Bjørn Iversen ved Folkehelseinstituttet. – Resultatene er ikke direkte overførbare til det åpne samfunn, hvor muligheten til effektiv symptomovervåking og isolering er helt andre enn i militærforlegninger. Likevel er det interessant at man under gitte betingelser kan oppnå en så markert effekt.

  Studien styrker argumentene for å vurdere liknende tiltak helt i starten av nye epidemier, f.eks. ved første sykdomstilfelle i Norge. Hensikten er da å forsinke epidemien og vinne tid til vaksinering. Nokså raskt under en epidemi vil imidlertid denne type tiltak ha minimal effekt, fordi smittekildene er mange og ukontrollerbare. Det kan da være en pedagogisk utfordring å avvikle iverksatte forholdsregler, eksempelvis fortelle at familien til syke ikke lenger skal tilbys oseltamivirprofylakse, sier Iversen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media