Kort og godt om antibiotika

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Amyes, SG.

  Antibacterial chemotherapy

  Theory, problems, and practice. 92 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 6

  ISBN 978-0-19-958136-8

  Boken er på 75 sider i lite format (A5) og omhandler teori om og problemer ved antibiotika, og hvordan man bør anvende disse fornuftig. Under trusselen om at antibiotika kan bli virkningsløse medikamenter pga. resistens, formidler forfatteren kortfattet og i logisk rekkefølge prinsipper for rasjonell antibiotikabruk.

  I første kapittel handler det om generelle prinsipper for antibiotikabehandling, herunder problemene ved peroral versus intravenøs behandling, lengde av behandling og bredspektrede kontra smalspektrede antibiotika. Etter en gjennomgang av virkningsmekanismer kommer et avsnitt om farmakokinetiske prinsipper for behandling. I dette avsnittet er det flere nyttige illustrasjoner.

  Forfatteren går på en enkel måte gjennom resistenstesting og resistensmekanismer. Det er et bra kapittel om multiresistente bakterier som meticillinresistente stafylokokker (MRSA), gramnegative bakterier med utvidet betalaktamaseproduksjon (ESBL), vankomycinresistente enterokokker (VRE), penicillinresistente pneumokokker (PRSP) og karbapenemresistente gramnegative staver (KPC). Dette er forkortelser som vi dessverre også må lære ettersom forekomsten av multiresistente bakterier i Norge har økt betraktelig de siste årene. Amyes avslutter med anbefalinger om hvordan man kan bruke antibiotika på en fornuftig måte for å forhindre/utsette resistensutvikling. Disse skiller seg ikke nevneverdig fra det som man anbefaler i flere norske, lokale antibiotikahåndbøker. Forfatteren kommer ikke med konkrete retningslinjer for hvordan man behandler spesifikke infeksjoner.

  På en kortfattet måte får man en god forståelse av hvorfor man bør bruke antibiotika med forstand, og boken kan bidra til en bedre forståelse av antibiotikabehandling. Den støtter opp om den skandinaviske antibiotikatradisjonen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media