Tillitsvalgtopplæring for fremtiden

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Økt aktivitet på flere områder krever en effektiv tillitsvalgtopplæring. Det er vesentlig for å kunne opprettholde og øke aktiviteten til foreningen.

  1.1. 2009 fusjonerte Norsk medisinstudentforening (Nmf) med IFMSA-Norge (International Federation of Medical Students’ Associations), og fra å være en ren fagforening er Nmf nå i tillegg en interesseorganisasjon.

  Vi skal i tillegg til å ivareta medisinstudentenes faglige og økonomiske interesser også bidra til å gi studentene innsikt i globale og nasjonale helsespørsmål. Noe av det fusjonen har medført er at Nmf nå jobber med prosjekter som klimakampanjen og å tilby medisinstudenter både klinisk utveksling og forskningsutveksling og med pasientsikkerhet.

  Dette kommer i tillegg til de tradisjonelle fagforeningsområdene. Økt aktivitet på flere områder krever en effektiv tillitsvalgtopplæring. Det er essensielt for å kunne opprettholde og øke aktiviteten i foreningen. Nmf opplever også, som andre studentorganisasjoner, en stor gjennomtrekk av tillitsvalgte, noe som bare øker behovet for denne tillitsvalgtopplæringen.

  Gjennom medlemskapet i IFMSA har Nmf fått tilgang til et internasjonalt program for tillitsvalgtsopplæring; IFMSA Training. Her kan erfarne medisinstudenter delta på et standardisert seminar – Training New Trainers workshop (TNT) hvor de lærer å formidle sin organisasjonserfaring og kunnskap til sine medstudenter. Deltakerne får tittelen IFMSA Trainer, og de får muligheten til å holde egne seminarer i inn- og utland. Temaene på disse seminarene omfatter alt fra prosjektstyring og presentasjonsteknikk til strategisk planlegging og gruppedynamikk.

  I februar 2010 arrangerte Nmf den første norske Training New Trainers workshop, med deltakere fra Norge og Finland. Vi har nå 11 aktive «trainers». Representanter fra Nmf er også blitt flittig brukt i utlandet, og bare i år har Nmf bidratt til å utdanne 32 internasjonale «trainers» gjennom å arrangere TNT i både Norge, Thailand og Australia.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media