Audun Elnæs Berstad, Hanne Solheim, Anders Bugge Om forfatterne
Artikkel

Medisinsk bildedanning beveger seg fra konvensjonell, anatomisk fremstilling til avbildning med vekt på funksjon på molekylært og cellulært plan, da gjerne i kombinasjon med de anatomiske fremstillingsteknikkene. Positronemisjonstomografi (PET) med ulike typer sporstoffer (tracere) i kombinasjon med computertomografi (CT) er et eksempel.

En 57 år gammel mann med adenokarsinom i venstre lunges underlapp ble undersøkt med 18F-fluoro-2-deoksyglukose (FDG)-PET kombinert med CT i samme seanse for stadieinndeling av tumoren. FDG er det vanligste sporstoffet som benyttes i PET og akkumuleres gjennom en sukkerforbrenningsprosess i cellene og gjenspeiler cellenes energibehov.

Bildet til venstre viser høyt opptak i tumor (gul/hvitt), men det er ikke innvekst i mediastinum eller store kar, slik at tumoren i seg selv er operabel.

Bildet til høyre viser metastase i høyre binyre (pil) og flere steder i skjelettet (ikke vist) gjør at pasienten ikke er operabel (stadium T2bN0M1b), men i stedet er kandidat for ikke-kirurgisk onkologisk behandling.

PET/CT er egnet for stadieinndeling av lungecancer, inklusiv målrettet invasiv diagnostikk av mediastinum. Ved PET/CT kan man skille metastaser fra benigne lesjoner i binyrer og se okkulte fjernmetastaser hos 5 – 29 % av pasientene der konvensjonell stadieinndeling ikke har vist dette. Binyrer er et av de vanligste organene for fjernmetastasering fra lungecancer.

Pasienten har gitt samtykke til at artikkelen blir publisert.

Anbefalte artikler