()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Medisinsk bildedanning beveger seg fra konvensjonell, anatomisk fremstilling til avbildning med vekt på funksjon på molekylært og cellulært plan, da gjerne i kombinasjon med de anatomiske fremstillingsteknikkene. Positronemisjonstomografi (PET) med ulike typer sporstoffer (tracere) i kombinasjon med computertomografi (CT) er et eksempel.

  En 57 år gammel mann med adenokarsinom i venstre lunges underlapp ble undersøkt med 18F-fluoro-2-deoksyglukose (FDG)-PET kombinert med CT i samme seanse for stadieinndeling av tumoren. FDG er det vanligste sporstoffet som benyttes i PET og akkumuleres gjennom en sukkerforbrenningsprosess i cellene og gjenspeiler cellenes energibehov.

  Bildet til venstre viser høyt opptak i tumor (gul/hvitt), men det er ikke innvekst i mediastinum eller store kar, slik at tumoren i seg selv er operabel.

  Bildet til høyre viser metastase i høyre binyre (pil) og flere steder i skjelettet (ikke vist) gjør at pasienten ikke er operabel (stadium T2bN0M1b), men i stedet er kandidat for ikke-kirurgisk onkologisk behandling.

  PET/CT er egnet for stadieinndeling av lungecancer, inklusiv målrettet invasiv diagnostikk av mediastinum. Ved PET/CT kan man skille metastaser fra benigne lesjoner i binyrer og se okkulte fjernmetastaser hos 5 – 29 % av pasientene der konvensjonell stadieinndeling ikke har vist dette. Binyrer er et av de vanligste organene for fjernmetastasering fra lungecancer.

  Pasienten har gitt samtykke til at artikkelen blir publisert.

  Oppgitte interessekonflikter:

  Ingen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media