Nytt om navn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Nordisk folkehelsepris 2010 til Norum

  Nordisk folkehelsepris 2010 til Norum

  Professor emeritus Kaare R. Norum (f. 1932) er tildelt den nordiske folkehelseprisen for 2010.

  I begrunnelsen for tildelingen heter det: «Prisen gis for fremragende ernæringsforskning av høy internasjonal kvalitet og av vesentlig betydning for nordiske befolkningers helse; for enestående formidlingsaktivitet i massemedier og andre fora; og for mangeårig innsats i ledelsesfunksjoner i organisasjoner og institusjoner av sentral betydning for folkehelse og folkehelsevitenskap.»

  Prisen, som er på 50 000 svenske kroner, deles ut av Nordisk høyskole for folkehelsevitenskap (NHV) på oppdrag fra Nordisk ministerråd til en som gjør en viktig innsats for å forbedre folkehelsen i Norden. Den ble delt ut av Anders Foldspang, rektor for Nordisk høyskole for folkehelsevitenskap, i forbindelse med de nordiske helse- og sosialministrenes møte i Aalborg.

  Norum tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1958 og doktorgraden i 1966 med avhandlingen Enzymic acylation of carnitine. I 1973 ble han professor i ernæringsvitenskap, og i tidsrommet 1999 – 2001 var han rektor ved Universitetet i Oslo. Han har dessuten vært med i flere fjernsynsprogrammer om mat og ernæring og er en kjent personlighet i Norge.

  Norums forskning har vært konsentrert om fettsyrer, kolesterol, vitamin A og ernæringspolitikk, og han har publisert mer enn 300 artikler. Utover dette har han hatt høye posisjoner i en rekke internasjonale organisasjoner og ulike fora relatert til ernæringsforskning. Blant annet har han fungert som ernæringsekspert for WHO og vært formann i Statens ernæringsråd.

  Petlund ridder av 1. klasse

  Petlund ridder av 1. klasse

  Carl Fredrik Petlund (f. 1931) er utnevnt til ridder av 1. klasse av Den kongelige norske St. Olavs Orden for sin innsats innen lymfologien. Han er kjent for sitt arbeid med lymfødem og regnes som foregangsmann innen lymfødembehandling i Norge.

  Petlund tok medisinsk embetseksamen i 1956, og i 1966 ble han spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. I årene 1976 – 90 arbeidet han ved Avdeling for fysikalsk medisin ved Rikshospitalet.

  Fra 1991 har han vært overlege ved Norsk Lymfødemklinikk, som han også var med på å etablere. Petlund har engasjert seg i utbredelsen av kjennskap til lymfødembehandling og har vært særlig aktiv i kursing av fysioterapeuter. Han har publisert artikler om lymfødem og har sammen med Arnfinn Engeset forfattet læreboken Lymfødem: klinikk og behandling, som har kommet i flere utgaver. Petlund har vært leder for Norsk Forening for Fysikalsk medisin.

  Mari Trommald ny direktør i Bufdir

  Mari Trommald ny direktør i Bufdir

  Mari Trommald (f. 1962) er utnevnt til ny direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Hun er beskikket for en åremålsperiode på seks år. Trommald kommer fra stillingen som ekspedisjonssjef i kommunetjenesteavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet.

  Trommald tok medisinsk embetseksamen i 1988 ved Universitetet i Oslo og har doktorgrad i nevrofysiologi. Hun har tidligere vært viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst, og har også hatt flere ulike direktørstillinger i Helsedirektoratet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media