Godt om etikk

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Carlberg, A.

  Patientens bästa

  En kritisk introduktion till läkaretiken. 188 s. Lund: Nordic Academic Press, 2009. Pris SEK 259

  ISBN 978-91-89116-88-7

  Målgruppen er særlig leger og legestudenter, men også andre som er interessert i medisinsk etikk fra et filosofisk perspektiv. Forfatteren er teolog, men har en doktorgrad i medisinsk etikk og arbeider ved en klinisk avdeling i Sverige. Carlberg viser stor innsikt i legens rolle i møte med pasienter og pårørende.

  Boken handler om legens møte og forpliktelser overfor den enkelte pasient, ut fra filosofisk så vel som praktisk, etisk synsvinkel, og ikke om legens mer samfunnsrettede rolle. Forfatteren peker på legeetikken som grunnleggende i medisinsk etikk, og at verdigrunnlaget er «Patientens bästa». Han utdyper spørsmål som forholdet mellom lege og pasient når det gjelder legens rolleforståelse, tillit, forskjeller i oppfatning om sykdom og helse, autonomi og pasienten som lidende, og som person, der han diskuterer om personbegrepet skal knyttes til det å være og det å ha evnen til å utføre noe, slik som å tenke. Abort, men ikke eutanasi, blir en del av denne diskusjonen. I et eget kapittel diskuterer han etiske problemer knyttet til biomedisinsk forskning, særlig i forhold til kontrollerte studier og informert samtykke. I et siste kapittel gjengir han viktige legeetiske regler som Genève-deklarasjonen, World Medical Associations Code of Medical Ethics, Helsinki-deklarasjonen og Läkarförbundets etiske regler. Referanselisten er omfattende.

  Forfatteren viser legevitenskapens og legeetikkens utvikling gjennom historien fra Hippokrates’ tid og knytter dagens situasjon til det. Han argumenterer for en dydsbasert legeetikk der legen har et ansvar for å gi råd ut fra pasientens medisinske og eksistensielle situasjon og ikke bare være på tilbudssiden. Her støtter han seg bl.a. til arbeidene til lege Edvin Schei ved Universitetet i Bergen.

  Vår hverdag som leger er fylt av prosedyrer, omstillinger og travel aktivitet for å fylle produksjonsmål. Det er derfor særlig viktig av og til å stoppe opp og tenke gjennom «mitt liv som lege». Denne boken gir inspirasjon og er en utmerket kilde til ny refleksjon over grunnleggende verdier, holdninger og forpliktelser ved å være lege. Det er litt «back to basic» – tilbake til vår idealisme og våre tanker om legerollen den gangen vi bestemte oss for dette yrket. For noen av oss er det litt tungt å lese svensk, men det er så absolutt verd strevet!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media