Helsinkierklæring for pasientsikkerhet i anestesiologi

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Den europeiske anestesiologorganisasjonen (ESA – European Society of Aneasthesiology) undertegnet lørdag 12. juni Helsinki-erklæringen for pasientsikkerhet i anestesiologi.

Leder for the National Societies Committee, Hugo van Aken (f.v.), Jannicke Mellin-Olsen, president i anestesiologiseksjonen i den europeiske legeforeningen (UEMS) og president i ESA Paolo Pelosim, undertegnet erklæringen

Undertegningen fant sted under åpningsseremonien av den europeiske anestesiologi-kongressen i Helsinki. Påfølgende dag underskrev de nasjonale foreningene og representanter for Verdens helseorganisasjon, pasientorganisasjoner og medisinsk-teknisk industri m.fl. erklæringen.

Erklæringen er tilgjengelig under publikasjoner på www.euroanesthesia.org

Anbefalte artikler