Trafikkstøy på helsa løs

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Tog- eller veitrafikkstøy påvirker folks søvnkvalitet, noe som igjen kan gå utover helsen. I Norge er det anslått at om lag 5 % av befolkningen opplever søvnforstyrrelser på grunn av støy.

Gunn Marit Aasvang. Foto Anne-Lene Solbakken, Folkehelseinstituttet

Forsker Gunn Marit Aasvang ved Folkehelseinstituttet har gjort en spørreundersøkelse blant 4 500 personer i Oslo og Akershus, i tillegg til fysiologisk søvnregistrering på 40 av dem. 20 av disse var plaget av støy fra biler, de andre 20 fra tog. Testpersonene sov to netter med elektroder på hodet, og innsovningstid, søvnlengde, antall oppvåkninger og REM-søvn ble registrert.

– Flere rapporterte om søvnproblemer som følge av veitrafikkstøy enn av togstøy. Men de fysiologiske målingene viste omvendt, at togstøyen hadde større innvirkning på søvnen. Den sistnevnte gruppen hadde mindre REM-søvn og var mer våkne i løpet av natten, noe som bekrefter funn gjort i tidligere laboratorieundersøkelser, sier Aasvang. Hun mener forskjellen kan skyldes at tog gir ujevn støy og høyere maksimale støynivåer enn jevn støy fra biltrafikk.

De to nettene ble også støynivået i og utenfor soverommet målt. Målingene viste at mange hadde høyere nivåer enn helsemyndighetenes anbefalte grense på 30 dB.

– De helsemessige konsekvensene av dette bør undersøkes nærmere, men studier har allerede vist at søvnmangel gir økt risiko for hjerte-og karsykdom og type 2-diabetes, sier Aasvang.

Hun disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 11.6. 2010 med avhandlingen Effects of transportation noise on sleep: Assessment of nighttime noise exposure from railway and road traffic and effects on self-reported sleep and sleep assessed by polysomnography.


Støy: Uønsket lyd og lyd med helseskadelig effekt.

REM-søvn: REM står for «rapid eye movement». Denne fasen av søvnen er preget av raske øyebevegelser, og mye av drømmeaktiviteten foregår i REM-søvn.

Anbefalte artikler