()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Seminar om kollegiale støttegrupper

  Seminar om kollegiale støttegrupper

  De kollegiale støttegruppene i Nord-Norge avholder seminar om dette på Svinøya Rorbuer i Svolvær 2. og 3.9. 2010. Deltakerne inviteres til å reflektere over hvordan man best kan få et godt liv kombinert med en travel legehverdag. Samtidig får man med seg gode råd fra en søvnforsker, en filosof, en arbeidsmedisiner, en forsker, en psykiater og ikke minst gode kollegaer.

  Les mer på: www.nordland-legeforening.no

  Nedgang i legemeldt sykefravær

  Nedgang i legemeldt sykefravær

  Dette er svært positivt og kan være en start på veien mot et mer inkluderende arbeidsliv, sier leder av Allmennlegeforeningen Trond Egil Hansen. Sykefraværstallene for 1. kvartal 2010 viser at det legemeldte sykefraværet har gått ned fra 6,4 til 5,8 % fra 1. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010, noe som tilsvarer en nedgang på 9,7 %. Sykefraværet totalt har gått ned fra 7,7 til 7 % i samme periode. Det tilsvarer en nedgang på 8,9 %. – Nedgangen er gledelig og viser at stort fokus på – og debatt om – sykefraværsarbeidet kan ha hatt effekt. Nå er det viktig å arbeide systematisk med forebygging og god tilrettelegging på den enkelte arbeidsplass for at flest mulig kan være i arbeid, sier Trond Egil Hansen.

  Les mer: www.legeforeningen.no/id/162987.0

  Nasjonal nemnd for overdragelse av praksis

  Nasjonal nemnd for overdragelse av praksis

  Advokatene Nils J. Grytten og Kjersti Patricia Amundsen er reoppnevnt som ledere av Nasjonal nemnd for overdragelse av praksis i fastlegeordningen for perioden 1.7. 2010 til 30.6. 2012. Øvrige medlemmer er fra Allmennlegeforeningen: Øystein Furnes, Alta, Anne Hensrud, Bardu, Lars Erik Halvorsen, Trondheim, Gunnar Ramstad, Bergen, Magnhild Aanje, Oslo og Karin Frydenberg, Gjøvik. Fra Yngre legers forening: Jo Endre Midtbu, Tromsø, Espen Møller-Hansen. Oslo og Nils Henrik Tollefsen, Oslo. Fra Leger i samfunnsmedisinsk arbeid: Ole Johan Bakke, Holmestrand og Barbro Kvaal, Trøgstad.

  Videreføring av lokalsykehuspolitikkprosjektet

  Videreføring av lokalsykehuspolitikkprosjektet

  Sekretariatet har lagt frem forslag til oppfølging av prosjektet om lokalsykehuspolitikk behandlet av sentralstyret 28.4. 2010. Lokalsykehuspolitikk-gruppen bestående av representanter fra Norsk overlegeforening, Yngre legers forening, Allmennlegeforeningen, FaMe-gruppen og Norsk indremedisinsk forening opprettholdes, og skal utarbeide et utvidet notat som skal forelegges sentralstyret innen utgangen av september, med sikte på politisk utspill i tilknytning til Nasjonal helseplan.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media