Økende antall studentmedlemmer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Både det totale medlemstallet og antallet studentmedlemmer i Norge er nå det høyeste noensinne.

  Per 1.7. 2010 var det registrert 6 182 norske medisinstudenter, og Norsk medisinstudentforening (Nmf) hadde totalt 3 985 medlemmer – 2 887 i Norge og 1 098 i utlandet. Medlemstallet i utlandet er det høyeste siden 2002.

  Den største veksten blant utenlandsstudentene finner vi i Øst-Europa. Det skyldes hovedsakelig at disse landene nå tilbyr engelskspråklige studieprogrammer, samt at Lånekassen ikke lenger har geografiske avgrensinger når de vurderer lånesøknadene. Polen, Tsjekkia og Ungarn har opplevd den største veksten i antall søkere, mens Tyskland som tidligere var et meget populært studieland, har færre norske studenter enn tidligere.

  79 % av studentene i Norge og 43 % av medisinstudentene i utlandet var per 14.6. 2010 medlemmer i Legeforeningen. Da det totale antallet utenlandsstudenter fortsatt er økende, er det på lang sikt bare en relativt svak økning i andelen medlemmer i utlandet, mens andelen medlemmer i Norge ligger nokså stabilt. Trondheim har fortsatt høyest andel medlemmer når vi legger studenttallene fra fakultetene til grunn. Oslo har den laveste andel medlemmer, men dette er det eneste fakultetet hvor det verves flere i vårsemesteret enn i høstsemesteret.

  Mer statistikk er tilgjengelig på: www.legeforeningen.no/id/18

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media