Økende forekomst av medfødt syfilis

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Etter mange år med reduksjon i forekomst av syfilis er sykdommen på vei tilbake, særlig i Kina.

  I 2008 ble det født gjennomsnittlig ett barn med syfilis hver time i Kina. For 50 år siden forekom syfilis nesten ikke i Kina, men nå er det den vanligste smittsomme sykdommen i Shanghai (1). Globalt smittes årlig 700 000 – 1,5 millioner barn vertikalt med syfilis. Av disse er ca. 40 % dødfødte eller dør i nyfødtperioden. Medfødt syfilis er dermed vanligere enn f.eks. medfødt hivinfeksjon (2).

  I en prospektiv kohortstudie fra Shanghai i Kina fant man 1 471 tilfeller av maternell syfilis (298,7 per 100 000 levendefødte) og 334 tilfeller av medfødt syfilis (62,4 per 100 000 levendefødte) (3). Mødre med lav utdanning hadde dårligst etterlevelse, og risikoen for medfødt syfilis var betydelig høyere ved inkomplett behandling: 50,8 % mot 12,5 %. Inkomplett behandling økte også risikoen for dødfødsel (30,4 % mot 5,5 %), neonatal død (11,0 % mot 0,56 %) og misdannelser (3,8 % mot 0,46 %).

  I en retrospektiv studie fra Haydom-sykehuset i Tanzania beskrives 14 barn med medfødt syfilis (2). Den typiske hudreaksjonen ved sekundær syfilis ble ikke sett hos barn yngre enn én måned, og diagnosen var da vanskelig fordi symptomene liknet neonatal sepsis. Ingen av mødrene hadde vært til syfilisscreeningen som ble tilbudt gravide.

  Økende forekomst av medfødt syfilis er også påvist i i-land. Etter mange år med nedgang økte antall tilfeller i USA fra 8,2 til 10,1 per 100 000 levendefødte i perioden 2005 – 08 (4).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media