Anatomisk eksamenshjelp

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Whitaker, RH

  Borley, NR.

  Instant anatomy

  4. utg. 256 s, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. Pris GBP 20

  ISBN 978-1-4051- 9961-2

  Anatomi kan være et vanskelig fag, med mange navn og baner og åpninger og avgreninger og… ja, gudene må vite hva en stakkars medisinstudent skal være nødt til å huske. Men i tillegg til de vanlige lærebøkene finnes det heldigvis enklere hjelpemidler i form av skjematiske og tabellariske oppslagsverk hvor man i en fei finner løsningen på de fleste topografiske problemer. Slike hjelpemidler er ikke av ny dato, og undertegnede har ennå et slikt minne fra sin egen, fjerne studietid stående i bokhyllen (1).

  En noe nyere versjon av et slikt hjelpemiddel er Instant anatomy, som kom i sin første utgave allerede i 1994 (2). Forfatterne er engelske anatomer med bakgrunn innen henholdsvis kirurgi og urologi.

  Denne fjerde utgaven er på samme måte som førsteutgaven inndelt i kapitler som omhandler henholdsvis arterier, vener, lymfebaner, det autonome nervesystemet, hjernenerver, perifere nerver og dessuten dermatomer og hudinnervasjon, i tillegg til muskler, ledd, tidspunkt for ossifisering og de forskjellige foramina, både hva de heter og hva som går gjennom dem. I teksten tar man også for seg posisjonering av organer i forhold til de enkelte virvelnivåene, gjellebuenes innhold samt forskjellige gjenfinningstips vedrørende overflateanatomien. Kapitlene er farget forskjellig helt ut til kanten av bladet, slik at man som leser lett kan slå opp på det stedet man ønsker.

  Nomenklaturen er imidlertid en underlig blanding av konservativ latin og den «latinen» som brukes i engelskspråklige land, kanskje mest av det siste, f.eks. «otic ganglion» i stedet for «ganglion oticum». Mange vil kanskje synes at akkurat dét er uvesentlig, men personlig mener jeg at dette reduserer kvaliteten en smule, og at man hos oss bør foretrekke – og beherske – den europeiske latinformen.

  Selvsagt kan en slik fremstilling ikke likestilles med en lærebok, og det er da heller ikke meningen. Men som «huskelapp» før eksamen og ved utallige senere anledninger i den fremtidige praksisen vil en slik oversikt over kroppens mange detaljer være nyttig.

  Boken er i paperback-utgave og har lett forståelige og oversiktlige, kolorerte tegninger som illustrasjoner. Jeg anbefaler den for de aller fleste innen den medisinske profesjonen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media