Aktive medisinstudenter med internasjonalt blikk

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Over 6 000 norske ungdommer er nå i gang med medisinstudiet, i Norge eller i utlandet. 3 985 av disse er medlemmer i Norsk medisinstudentforening.

  I tillegg til studiene er svært mange av studentene engasjert i en rekke prosjekter både i inn- og utland. I denne utgaven av Aktuelt i foreningen har vi gitt ordet til noen av medisinstudentene for å gi et innblikk i det de er opptatt av.

  Leder i Norsk medisinstudentforening (Nmf) Kristin Kornelia Utne, som studerer i Polen, skriver om utenlandsstudentene under overskriften Borte bra eller hjemme best? mens Jo-Inge Myhre bl.a. skriver om tillitsvalgtopplæring for medisinstudenter og om pasientsikkerhet. Egil Martinsen, som underviser medisinstudenter i psykiatri ved Universitetet i Oslo, er intervjuet om et nytt kurstilbud til Oslo-studentene – et tredagers kurs i samtalemetodikk. Et tilsvarende kurs har allerede eksistert noen tid ved Universitetet i Bergen.

  Mange medisinstudenter er engasjert i internasjonalt arbeid gjennom aktiv deltakelse i feltet og gjennom deltakelse i ulike internasjonale organisasjoner. Dette arbeidet gir flere av artiklene et innblikk i. Også på området klima og helse har mange medisinstudenter et sterkt engasjement.

  Medisinstudentenes humanitæraksjon MedHum engasjerer også svært mange studenter gjennom aksjonen som går til ulike prosjekter i utviklingsland. Dette kan man lese mer om på www.medhum.no.

  Engasjerte og aktive studenter som har en ekte interesse for medisinen som fag og et stort engasjement for de globale utfordringene vi står overfor, lover godt for fremtiden.

  Les mer om medisinstudentene på www.medisinstudent.no

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media