Grunnleggende om kirurgisk intensivmedisin

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  O’Donnell, JM

  Nácul, FE

  Surgical intensive care medicine

  2. utg. 722 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2010. Pris EUR 150

  ISBN 978-0-387-77892-1

  Hovedmålgruppen er medisinstudenter, assistentleger og utdanningskandidater i intensivmedisin, men redaktørene antyder at boken også vil egne seg for klinikere som ikke daglig eller fast er involvert i behandlingen av kritisk syke pasienter. Fra førsteutgaven er de fleste kapitlene revidert, og enkelte temaer er tilkommet innen områder som «obese patients», «pancreas transplant patients», «high risk surgical patients», «alcohol withdrawal syndrome» og temaer innen etikk og «end of life issues». Forfatterne er hentet fra et vidt geografisk spenn, inkludert Europa.

  Boken er delt inn i 11 deler på til sammen 60 kapitler. Disse representerer både generelle temaer (som resusciteringsprinsipper, sjokk, syre-base-balanse, og farmakologiske prinsipper) og dels spesielle problemer (som behandling av hodeskader, rabdomyolyse eller postoperative hensyn og tiltak for ulike kirurgiske fagområder) med hovedfokus på kirurgiske pasienter og postoperative komplikasjoner i ulike organsystem.

  Kapitlene er ganske kortfattede, men informative, dels godt illustrert og dekker sentrale temaer. Hovedvekten er på etablerte og generelt aksepterte behandlingsprinsipper og sykdomsforståelse uten å gå for mye i dybden – slik sett passer nok boken ypperlig for dem under utdanning, eller klinikere som har en del befatning med intensivpasienter. Fra et utdanningsperspektiv i generell kirurgi oppleves den som nyttig og relativt lettlest. Det samlede fokuset på kirurgiske problemstillinger oppfattes som informativt, men er noe kortfattet enkelte steder. Innen gastroenterologi er f.eks. kun gastrointestinal blødning og akutt pankreatitt omtalt. Kapitlet om intraadominal sepsis beskriver i hovedsak mekanismer rundt systemisk inflammatorisk responssyndrom (SIRS) uten å omtale spesifikke kliniske problemstillinger. Man kunne med fordel også ha dekket bl.a. perforasjoner av hulorgan (ulcus perforans, perforert divertikulitt, anastomoselekkasjer etc.) på disse områdene, men de omtales ikke. At «trauma» omtales på magre ni sider, inkludert referanser og illustrasjoner, på samtlige organområder gjenspeiler at det er oversikt, og ikke dybde, som er hovedfokuset.

  Fra et kirurgisk ståsted, hvor man sporadisk har befatning med ulike kirurgisk kritisk syke pasienter med ulik organsvikt eller tilleggslidelse, oppleves boken nyttig både som introduksjon, oppslag og for å lese seg opp på ulike tema. Den er kanskje for detaljert for medisinstudenter og muligens for grunn og kortfattet for utdanningskandidater i intensivmedisin for spesifikke problemstillinger. Hovedinntrykket er likevel at dette er en velskrevet bok som egner seg for en bred leserskare som ønsker kunnskap om generelle prinsipper eller tilnærminger til kirurgiske pasienter med kritisk sykdom.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media