Lengre CMV-profylakse ved lungetransplantasjon

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Forebyggende antiviral behandling i 12 måneder gir færre tilfeller av cytomegalovirusinfeksjon etter lungetransplantasjon.

Transmisjonselektronmikroskopisk bilde av cytomegalovirus. Illustrasjonsfoto © Scott Camazine/Photo Researchers/GV-Press/NordicPhotos

Infeksjon med cytomegalovirus (CMV) er vanlig etter lungetransplantasjon, og ved flere transplantasjonssentre får pasientene forebyggende antiviral behandling i 1 – 3 måneder.

I en amerikansk multisenterstudie ble lungetransplanterte som hadde fått tre måneders behandling med valganciklovir randomisert til enten forlenget behandling (n = 70) eller placebo (n = 66) i ni måneder (1). Cytomegalovirusinfeksjon oppsto hos 4 % og 32 % i de to gruppene (p < 0,001). Tilsvarende forskjeller ble påvist for grad av infeksjon. Andelen pasienter med rejeksjonstegn, opportunistiske infeksjoner, bivirkninger, resistensmutasjoner og avvikende blodprøveresultater var lik. Forekomsten av cytomegalovirusinfeksjon i de neste seks månedene var lav i begge gruppene.

– Cytomegalovirusinfeksjon etter organtransplantasjon kan gi viremi, pneumonitt, gastroenteritt og flere andre sykdommer, foruten økt risiko for avstøtning av transplantatet, sier seksjonsoverlege Øystein Bjørtuft ved Lungemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

– De siste årene har alle lungetransplanterte hos oss fått antiviral CMV-profylakse i tre måneder, og ved ulik CMV-status mellom mottaker og giver i ytterligere seks måneder, forteller Bjørtuft. – Erfaringene er gode. Denne studien tyder på at profylaktisk CMV-behandling med fordel kan gis i 12 måneder, men kostnadene med en slik strategi er ikke vurdert, sier han.

Anbefalte artikler