En liten tungvekter

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Luqmani, R

  Pincus, T

  Boers, M

  Rheumatoid arthritis

  168 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 6

  ISBN 978-0-19-955675-5

  En liten bok kan inneholde mye nyttig informasjon. I Oxford universitetsbiblioteksserie er det tidligere utgitt en rekke pocketbøker innen forskjellige fagfelt og flere innen revmatologi. Nå har en trio verdenskjente revmatologer greid å formidle mye oppdatert fagstoff om revmatoid artritt på få sider.

  Målgruppen er revmatologer og spesialistkandidater i revmatologi som raskt kan slå opp emner innen revmatoid artritt. Kapitlene er oversiktlig strukturert med god balanse mellom tekst, tabeller og illustrasjoner. Teksten er saklig uten overflødige ekskurser, men forfatterne formidler også tydelig hva de selv mener. De er selv sentrale i forskningen om revmatoid artritt.

  Forfatterne forsøker å gi en oversikt over dagens forståelse av revmatoid artritt med hensyn til patogenese, sykdomsmekanismer, kliniske fenomener og undersøkelser. Behandlingsmuligheter får naturligvis mye plass, og oversikten over biologiske medikamenter og deres virkningsmekanismer er godt forklart.

  Noen bevis for den utmerkede aktualiteten er at forfatterne fremlegger hvordan genetikk er i ferd med å gjøre sitt inntog også i revmatologien, og man gir en oversikt over kandidatgener som kan knyttes til sykdomsgenesen og risikoen for revmatoid artritt. Andre viktige områder, som evaluering av sykdomsrespons og hjerte- og karmanifestasjoner, er presentert på en oppdatert måte.

  Om jeg skulle ønske meg noe, så måtte det være litt mer utfyllende drøfting av bildediagnostikkens forskjellige modaliteter og dens muligheter i diagnosen og evalueringen av behandlingsresponsen. Men alt i alt dekker denne lille boken mer enn man kunne ønske seg – størrelsen tatt i betraktning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media