Les mer om ...

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Mangelfull koding gir dårlige helseregistre

  Mangelfull koding gir dårlige helseregistre

  Kodingen etter akutte forgiftningsdødsfall i sykehus er ofte feilaktig eller mangelfull. Dette viser en gjennomgang av journalene for 225 pasienter registrert som død av akutt forgiftning ved seks norske sykehus i perioden 1999 – 2005. Svak kvalitetssikring av helseregisterdata gir et dårlig grunnlag for epidemiologisk forskning, medisinske vurderinger og helsepolitiske beslutninger. Uttrykket «søppel inn – søppel ut» gjelder også for helseregistre.

  Tenk på et tall!

  Kodepraksis ved forgiftningsdødsfall

  Pasienter som deltar i legemiddelforsøk

  Pasienter som deltar i legemiddelforsøk

  De som deltar i kliniske legemiddelstudier er som regel fornøyd med deltakelsen. Motivasjonen for å delta er ofte forventet helsegevinst for seg selv og et ønske om å bidra til forskning og utvikling. Få er engstelige for bivirkninger. Dette viser en spørreskjemaundersøkelse blant 287 deltakere i kliniske legemiddelstudier ved Lipidklinikken ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

  Klinisk legemiddelutprøvning – hva mener deltakerne?

  Intensivbehandling ved leversvikt

  Intensivbehandling ved leversvikt

  Alvorlig leversvikt utløser ofte et dramatisk klinisk bilde. Inngående kjennskap til patofysiologiske mekanismer og behandlingsstrategier er avgjørende for å sikre god behandling. Paracetamolforgiftning og toksiske reaksjoner på andre legemidler er vanligste årsak til akutt leversvikt. Pasienter med kronisk leversykdom kan utvikle akutt dekompensert leversvikt.

  Intensivbehandling av voksne med leversvikt

  Behandling av lårhalsbrudd

  Behandling av lårhalsbrudd

  Hvert år rammes flere enn 5 000 nordmenn av lårhalsbrudd. Eldre pasienter med feilstilling bør behandles med protese, vanligvis hemiprotese. Osteosyntese er stort sett reservert for pasienter uten feilstilling og for unge, ellers friske pasienter.

  Behandling av lårhalsbrudd

  Mer penger må til i kampen mot hiv

  Mer penger må til i kampen mot hiv

  Antiviral behandling mot hivinfeksjon gir svært gode resultater, også i utviklingsland. Slik behandling forebygger spredning og redder millioner av liv. Verdens helseorganisasjon anbefaler nå tidligere behandlingsstart enn hva praksis har vært hittil. Selv om behandlingen er dyr, er alternativet dyrere.

  Kampen mot hiv kan vinnes, men pengene mangler!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media