Check a box – save a life

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Verdens helseorganisasjon (WHO) lanserte i januar 2009 en sjekkliste for trygg kirurgi gjennom en artikkel i New England Journal of Medicine.

  Sjekklisten fikk mye oppmerksomhet verden over, og kort tid etter lanseringen begynte en gruppe medisinstudenter å organisere en internasjonal studentbevegelse for å bidra til spredning av sjekklisten for trygg kirurgi (1).

  Våren 2009 ble det gjennomført tre piloter i Pakistan, Israel og Wales, for å se om studentene i det hele tatt kunne spille en meningsfull rolle i dette arbeidet. Resultatene fra disse pilotene ble gjennomgått med teamet som hadde ansvaret for sjekklisten. Teamet, som ledes av Dr. Atul Gawande fra Harvard School of Public Health, likte idéen med et eget studentinitiativ, og dette resulterte i lanseringen av prosjektet: «Check A Box. Save A Life. The First Global Student Sprint to Improve Healthcare» i oktober 2009 (2).

  Prosjektgruppen brukte sosiale medier aktivt til å rekruttere studenter fra hele verden, og kort tid etter lanseringen var det etablert studentgrupper i 14 land, deriblant Norge. Studentene har arbeidet på flere områder for å spre kunnskap til medstudenter, men også gjennom aktivt å bidra til implementeringen av den kirurgiske sjekklisten.

  I Oslo startet en gruppe studenter dette arbeidet ved Oslo universitetssykehus Rikshospitalet – først gjennom å være høringsinstans til den norske versjonen av sjekklisten som ble utarbeidet ved Kunnskapssenteret – deretter gjennom å bistå i implementeringen ved Rikshospitalet. Det ble i tillegg utarbeidet et spørreskjema for å avdekke kirurgenes, anestesilegenes og sykepleiernes holdninger til sjekklisten. Dette skjemaet skal besvares både før og etter implementering av sjekklisten. Første runde ble gjennomført vinteren 2009/2010 og runde nummer to er planlagt gjennomført høsten 2010.

  Gjennom å bidra til implementeringen av den kirurgiske sjekklisten har studentene fått verdifull erfaring i hvordan man praktisk kan drive forbedringsarbeid. Forhåpentligvis vil studenter bli involvert i flere slike prosjekter i tiden som kommer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media