Dansk lærebok i nevroanatomi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Moos, T

  Møller, M.

  Basal neuroanatomi

  3. utg. 275 s, ill. København: FADL’s Forlag, 2010. Pris DKK 550

  ISBN 978-87-7749-538-0

  Basal neuroanatomi er en lærebok hvor forfatterne primært henvender seg til medisinstudenter, men den er også egnet for studenter i andre helsefag. Moos og Møller ønsker å gi en introduksjon til det humane sentralnervesystemets anatomi og i anatomiske strukturer av betydning for symptomatologien for en rekke nervesykdommer.

  Det første kapitlet er et generelt kapittel om hovedtrekkene i sentralnervesystemets oppbygning og celletyper som inngår her, samt deres basale, funksjonelle egenskaper. Her inngår bl.a. beskrivelser av synaptisk transmisjon, hvilemembranpotensialet og nevrotransmittere. Dette etterfølges av en bredere omtale av hjernehinner, ventrikkelsystemet, ryggmarg og hjernestamme, samt deres tilhørende (hjerne-)nerver og lokalisasjon av de nervecellekjerner som de har utspring fra. Dernest finner man en detaljert beskrivelse av det sensoriske, motoriske og autonome nervesystem, før forfatterne avslutter med å omtale emosjoner, bevissthet, søvn, hjernens blodforsyning, metabolisme m.m.

  Boken er skrevet på dansk. Den er rik på fotografier av formalinfikserte, humane hjerner, hvor ulike anatomiske strukturer er blitt markert. Mange gode illustrasjoner, diagrammer og tabeller forenkler og fremhever hovedbudskapene. I tillegg til hovedteksten møter man avgrensede bokser med blå bakgrunn hvor en del kliniske tilstander blir gjennomgått i større detalj. Her inngår både parkinsonisme, Alzheimers sykdom, symptomer ved lesjoner av de enkelte hjernenervene m.m.

  Denne utgivelsen har mange likhetstrekk med Per Brodals bok Sentralnervesystemet (1). Bøkene er like i oppbygning, og innholdet er overlappende. Dessuten er utdypende stoff markert med farget bakgrunn. Men Basal neuroanatomi inneholder mindre detaljer og er omtrent halvparten så stor som Sentralnervesystemet. I tillegg har det danske verket langt flere fotografier av hjernepreparater. Verket egner seg godt til medisinstudenter og som oppslagsverk ved nevrologiske, nevrokirurgiske og radiologiske avdelinger, samt i nevrovitenskapelige laboratorier.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media