Minileder

Forsidebildet

Pia Lading

I dette nummeret

Nyheter

Charlotte Haug

Medisin og vitenskap

Karl O. Nakken
Kari Mette Lillestølen
Erik Taubøll
Bernt Engelsen
Eylert Brodtkorb
Arne Kristian Myhre
Geir Borgen
Kari Ormstad
Paul Joachim Thorsen
Ansgar Berg
Per Ivar Hoff
Gottfried Greve
Atle Leirvik
Mona Liverød
Trygve Holmøy
Hanne Nøkleby
Berit Feiring
Hanne Nøkleby
Marianne A. Riise Bergsaker

Perspektiv og debatt

Gunnar Baatrup
Christian Horn
David Parker
Jan Falch
Stein Lyftingsmo
Dag Pedersen
Frode Gaustad
Gunnar Saunes
Mads Gilbert
May B. Lund
Petter Gjersvik
Guri Spilhaug
Hanne Riise-Hanssen
Bettina Husebø
Finn Skårderud
Anette Løken Eilertsen
Trygve B. Leergaard
Per E. Børdahl
Per Hj. Nakstad

Aktuelt i foreningen

Ellen Juul Andersen
Ellen Juul Andersen
Cecilie Bakken
Anne Kjersti Befring
Cecilie Bakken
Lise B. Johannessen

Oss imellom

Eline Feiring
Sverre Uhlving
Alf Henrik Andreassen
Arnt H. Jerpstad
Nils-Tore Andersen

På tampen