Innsikt i ansiktet

Per Hj. Nakstad Om forfatteren
Artikkel

Larheim, Tore A.

Westesson, Per -Lennart

Maxillofacial imaging

456 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2006. Pris EUR 214

ISBN 3-540 -25423 -4

Forfatterne henvender seg til radiologer, kjevekirurger, øre-nese-hals-leger, tannleger og andre som interesserer seg for sykdommer og skader i ansiktsregionen. Målet er å vise nytten av CT og MR i forbindelse med behandling og terapi av sykdommer i ansiktsskjelettet og bløtdelene i den maxillofaciale region.

Teksten er holdt i et kortfattet og godt engelsk språk, og stoffet er bygd opp om korte kasuistikker med aktuelle bilder på samme side. Dette gjør det lett å bruke boken som oppslagsverk. Forfatterne har samlet en imponerende mengde tilfeller. En av forfatterne er nevroradiolog, og det har antakelig ført til at det er inkludert en rekke tilfeller fra hjerne og cervikalavsnittet. Det kan virke litt unødvendig å vise mange eksempler av sykdom i medulla og cervikalcolumna.

Fremstillingen inneholder en rekke bilder, ca. 2 200, hovedsakelig CT-, men også en god del MR-bilder, men leseren savner tredimensjonale illustrasjoner. Det tyder på at innsamlingen av bildematerialet ligger noe tilbake i tid. Nettopp tredimensjonale rekonstruksjoner av CT-snitt har tilført den radiologiske diagnostikken i denne regionen noe viktig nytt. De aller fleste bildene er likevel av meget høy kvalitet.

Forfatterne presenterer en omfattende lærebok i maxillofacial radiologi, og den valgte form med korte kasuistikker ledsaget av aktuelle bilder på samme side gjør den til et verdifullt oppslagverk på alle radiologiske og kliniske avdelinger som håndterer sykdommer i denne regionen.

Anbefalte artikler