Engasjert generalforsamling

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det var en lydhør forsamling som lyttet til PSLs leder Ove Andreas Mortensens redegjørelse om normaltarifforhandlingene og resultatet av disse.

  Ove Andreas Mortensen er leder for PSL. Foto Anne Beth Moslet
  Ove Andreas Mortensen er leder for PSL. Foto Anne Beth Moslet

  Det var dette punktet som skapte temperatur i debatten under generalforsamlingen til Praktiserende Spesialisters Landsforbund (PSL). Mortensen sa i sin redegjørelse at normaltarifforhandlingene er viktige for medlemmene. Normaltariffen er de privatpraktiserende legenes viktigste verktøy, og den har vist seg å være en gjensidig suksess for privatpraktiserende spesialister, pasienter og samfunn. Mortensen benyttet anledning til å se på utviklingen i normaltariffen fra 1985 til 2006. Han viet spesiell oppmerksomhet mot rammeutviklingen fra 2002 og frem til i dag. Han var bekymret for uttapping av refusjonene.

  – Stortinget pålegger ekstra egenandel og det forflyttes penger fra refusjonene til driftstilskudd. Da starter en reduksjon av prosedyretakstene, sa han. Han redegjorde videre for interne prosedyrer og prosesser i forhandlingsutvalget. Etter en debatt vedtok generalforsamlingen et benkeforslag som lød: «Generalforsamlingen i PSL utrykker sterk bekymring for den situasjonen som oppstod under årets normaltarifforhandlinger der Allmennlegeforeningen under trussel av innstramning av henvisningspraksis krevde ytterligere to millioner kroner overført til allmennlegene. I ettertid uttrykker generalforsamlingen at PSL ikke burde gått med på dette kravet. Denne rådgivende avstemming uttrykker ikke kritikk mot PSLs styre og medlemmer i tariffutvalget, men er et signal om generalforsamlingens klare holdning om en liknende situasjon skulle oppstå i fremtidige forhandlinger.»

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media