Stekt kjøtt kan gi økt kreftrisiko

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Å spise mye stekt kjøtt kan øke risikoen for tykktarmskreft. Årsaken kan være at heterosykliske aminer, som finnes i stekt kjøtt, gir spesifikke skader på DNA.

I sin avhandling Heterocyclic amines, azoxymethane and retinoic acid increase intestinal tumourigenesis in Min/+ mice har biolog og forsker Linda Møllersen undersøkt sammenhengen mellom kreft og inntak av stekt kjøtt. Til dette har hun brukt Min-mus, som er en modell for familiær adenomatøs polypose i tarmen. Modellmusene har fra før en nedarvet skade i den ene kopien av genet Apc, som gjør at de utvikler tarmkreft. Møllersen og hennes kolleger fant at dersom Min-mus fikk heterosykliske aminer (HCA) utviklet de flere svulster i tarmen. Heterosykliske aminer ga skader i den friske kopien av Apc-genet, og dette er starten på kreftutviklingen.

– Dette kan tyde på at for personer som ikke er arvelig disponert for tykktarmskreft, vil inntak av heterosykliske aminer i stekt kjøtt kunne øke risikoen for sykdommen, fordi 80 % av dem som sporadisk utvikler tykktarmskreft har skade i Apc-genet, sier Møllersen.

I en annen studie fant hun at retinsyre, som er den biologisk aktive formen av vitamin A, også øker kreftutvikling i tarm i Min-mus.

– Hva som er årsaken til dette er ikke kjent, men personer med arvelig tykktarmskreft bør være forsiktig med inntak av store mengder vitamin A inntil flere studier er etablert og ytterligere dokumentasjon foreligger, sier Møllersen, som disputerte for graden dr.philos. 29.8. 2006.

 

Anbefalte artikler