Legemiddel mot leukemi kan være hjertetoksisk

Åslaug Helland Om forfatteren
Artikkel

Rundt 100 000 kreftpasienter er hittil behandlet med imatinib, med god respons. Det er nå påvist at midlet kan være skadelig for hjertet.

Imatinib (Glivec) inhiberer fusjonsproteinet Bcr-Abl og reseptoren c-KIT og brukes i behandlingen av kronisk myelogen leukemi og gastrointestinal stromal tumor. Medikamentet tolereres vanligvis godt, selv om bivirkninger (ødemer) kan forekomme. I en studie fra USA rapporteres det nå om ti pasienter som etter 2 – 14 måneders behandling med imatinib utviklet hjertesvikt (1). Forskerne påviste ved bruk av forskjellige teknikker at det er imatinibs hemming av c-Abl som induserer hjertetoksisiteten.

– Ingen pasienter som er behandlet i Norge, har utviklet hjertesvikt, så vidt vi vet, sier Kirsten Sundby Hall, som er programansvarlig overlege ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet.

– Det pågår nå en studie om gastrointestinal stromal tumor med skandinaviske og tyske pasienter som får midlet adjuvant til operasjon. Hittil er 200 pasienter inkludert. Det har ikke vært rapportert tilfeller av hjertesvikt. I den amerikanske studien ble det påvist skade på kardiomyocyttene, en kunnskap som kan være viktig for den videre utviklingen av denne medikamenttypen.

Observasjonene i USA bør følges opp av flere studier. Forskere og leger vil nå aktivt se etter hjertesviktsymptomer hos pasienter behandlet med imatinib. På den annen side er dette en sjelden bivirkning, og for de fleste pasienter finnes ingen annen effektiv behandling. Slik sett har dette liten innflytelse på risiko-nytte-vurderingene i klinisk arbeid, sier Sundby Hall.

Anbefalte artikler