Basislærebok i dermatologi og venerologi

Ragnar S. Faye Om forfatteren
Artikkel

Andersen, Klaus Ejner

Lomholt, Hans

Thestrup-Pedersen, Kristian

Klinisk dermatologi og venerologi

295 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2006. Pris DKK 548

ISBN 87 - 628 -0553-3

Det foreligger nå en lærebok i hudsykdommer og veneriske sykdommer i ny utgave. Forfatterne har medisinstudenter som hovedmålgruppe, og det dermatologiske innholdet er i samsvar med de krav som stilles til en lærebok i faget for norske medisinstudenter. Det er lagt vekt på hudsykdommer som er hyppige og viktige i allmennpraksis og i sykehusavdelinger.

Dette er en god og fyldig lærebok. Den danske teksten er lett å lese også for nordmenn, og innholdet passer godt for norske forhold. Velvalgte og pedagogisk instruktive fargefotografier, tabeller og figurer er plassert fortløpende i teksten. Tekstrammer fremhever spesielt viktige poenger. Omtrent 50 sider omhandler seksuelt overførte sykdommer. Til slutt er det en liste med forklaringer av dermatovenerologiske termer og en 11 siders indeks.

Redigering og layout virker tradisjonell og ryddig. Boken er solid innbundet og bør absolutt kunne «overleve» et aktivt medisinstudium.

Læreboken anbefales for norske medisinstudenter og dekker læringsmålene for dermatologi slik de er satt fra Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. Den er også velegnet for leger som ønsker en oppdatering i faget dermatologi og aktuell for annet helsepersonell som ønsker en generell innføring.

Anbefalte artikler