Anbefaler giftig middel mot malariamygg

Nytt fra nett
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  30 år etter at bruk av insektmiddelet diklor-difenyl-trikloretan (DDT) ble forbudt i en rekke land, mener Verdens helseorganisasjon at innendørs bruk bør bli tillatt igjen.

  Spraying med DDT er ett av tiltakene som anbefales for å bekjempe malaria. Det anbefales brukt i områder med stor smittefare, blant annet i hele Afrika. Norske eksperter er betenkte, men har likevel forståelse for vurderingen.

  – Innendørs spraying i boliger er nyttig for raskt å redusere antall infeksjoner forårsaket av malariamygg. Dette har vist seg like så kostnad-nytte-effektivt som andre malariaforebyggende tiltak, og DDT utgjør ingen helserisiko når det blir brukt riktig, sier Anarfi Asamoa-Baah i Verdens helseorganisasjon (WHO).

  Organisasjonen oppfordret til bruk av DDT frem til tidlig på 1980-tallet, da det ble klart at midlet utgjør en helse- og miljørisiko. I Norge har det vært totalforbud siden 1989. Siden den gang er det blitt forsket mye på stoffet, og man har funnet at forsvarlig innendørs bruk ikke utgjør noen fare verken for mennesker eller miljø. Forskning skal ha vist at korrekt og målrettet bruk kan redusere malariasmitten med inntil 90 %, skriver WHO i en pressemelding. Environmental Defence, som startet en anti-DDT-kampanje på 1960-tallet, støtter nå innendørs bruk. Det gjør også Sierra Club og Endagered Wildlife Trust.

  Direktør Erik Dybing ved Divisjon for miljømedisin ved Folkehelseinstituttet sier DDT i hovedsak er skadelig for naturmiljøet med opphopning i næringskjeder. Spørsmålet er hva som er verst; DDT eller malaria. Han er glad han slipper å foreta den vanskelige vurderingen som Verdens helseorganisasjon og flere lands helsemyndigheter nå må gjøre.

  – Jeg ville vært svært betenkt med å bruke det innendørs i Norge, men i utviklingsland finnes det ingen tilsvarende effektive og billige midler mot malariamygg. Så jeg forstår godt at man nå vurderer å akseptere bruk av stoffet igjen, sier Dybing.

  Toksikolog Abdelkarim Abdellaue ved Mattilsynet, Seksjon plantevernmidler, bekrefter at hovedproblemet med DDT er at det ikke brytes ned lett i miljøet, og at det akkumuleres i en rekke organismer. For mennesker kan det blant annet gi toksiske effekter i nervesystem og lever, i tillegg til å virke hormonhemmende og kreftfremkallende.

  – Innendørs bruk uten verneutstyr kan føre til skader, men så lenge man har kontroll på utslippet og det gjøres i et lukket system, utgjør det liten eller ingen fare, sier Abdellaue til Tidsskriftet.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11537

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media