Mer skånsom beinforlengelse

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Beinforlengende behandling er både tidkrevende og smertefullt, men nå kan en ny skånsom forlengelsesmetode redusere komplikasjonene.

Gudrun Trøite Aarnes. Foto Universitetet i Oslo

Pasienter som trenger beinforlengelse behandles ved hjelp av ekstern fiksasjon, hvor beinet strekkes 1 mm om dagen. Dette tar lang tid, er smertefullt og kan føre til en del komplikasjoner. Gudrun Trøite Aarnes presenterer i sin avhandling External fixation. Difficult to live with, difficult to live without mer skånsomme behandlingsmetoder og en ny måte å bestemme når beinet er sterkt nok til at apparatet kan fjernes.

I to artikler har Aarnes og hennes kolleger sammenliknet standard forlengelsesmetode, som går ut på å strekke ett sted på knokkelen fire ganger om dagen (til sammen 1 mm), med strekking to steder samtidig (til sammen 1,75 mm) eller ved hjelp av en motor som strekker litt hvert minutt en hel dag (til sammen 1 mm).

– Alle metodene fungerer fint når det gjelder selve beinforlengelsen, men motormetoden er mest skånsom for bløtvevet. Denne er tidligere kun brukt på dyr, sier Aarnes.

Hun har også utviklet en stivhetstest som kan gi svar på når strekkapparatet trygt kan fjernes, uten fare for brudd eller bøyninger.

– Testen måler hvor stor andel av kroppsvekten apparatet bærer, og dermed hvor mye beinet selv kan bære. Vi fant at testen bør utføres med pasienten sittende, og med en belastning som tilsvarer 20 % av kroppsvekten, sier Aarnes.

Hun disputerte 13.6. 2006 for graden Ph.D., og avhandlingen utgår fra Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet.


Heterosykliske aminer (HCA): Stoffer som finnes i alle typer kjøtt som varmes opp til temperaturer over 150 °C. Desto høyere temperatur, desto mer HCA dannes. Derfor er det ofte mest i stekeskorpen.

Min-mus: Mus som har mutasjon i den ene genkopien av Apc-genet, noe som gjør at de spontant danner adenomer i tarmen. Min står for multippel intestinal neoplasi.

Apc-genet: Et tumorsuppressorgen som ved mutasjon fører til inaktivering av Apc-proteinet. Apc-proteinet er viktig for hemming av kreftvekst i tarm. Apc står for adenomatosis polyposis coli.

www.tidsskriftet.no/doktoravhandlinger

Anbefalte artikler