Kirsebærjuice mot stølhet?

Nicola Herzig Om forfatteren
Artikkel

Kirsebærjuice kan muligens hjelpe mot stølhet etter hardt muskelarbeid.

Stølhet skyldes små rifter i musklene etter uvant eller hard aktivitet. En rekke midler er forsøkt for å mildne slike symptomer, men ingen av dem har særlig effekt. I en ny studie har man undersøkt om kirsebærjuice kan være nyttig, ettersom kirsebær har antiinflammatoriske egenskaper.

14 mannlige collegestudenter deltok i en randomisert krysningsstudie (1). I tre dager før og i fire dager etter en øvelse drakk de enten 350 ml kirsebærjuice eller placebojuice. Studentene anga daglig sine muskelsmerter på en analogskala 1 – 10.

Det var signifikante forskjeller mellom gruppene. De som drakk placebojuice kunne belaste musklene gjennomsnittlig 22 % mindre etter treningen, mens hos de andre ble muskelytelsen kun redusert med 4 %. Tilsvarende var gjennomsnittlig muskelsmerte henholdsvis 3,2 og 2,4, og smerten var sterkest etter henholdsvis 48 og 24 timer.

– Inntak av kirsebærjuice hadde en markant effekt på muskelsvekkelse etter et eksentrisk muskelarbeid. Studien har imidlertid noen svakheter, f.eks. har man ikke studert muskelvev, noe som kan si noe om mulige mekanismer. Effekten av juicen ses kun i én av de variablene som brukes som indikasjon på muskelskade. Den beskyttende effekten på muskelsvekkelse var til gjengjeld så stor at den sannsynligvis ikke kan forklares ved hemmet inflammasjon alene, sier førsteamanuensis Truls Raastad ved Norges idrettshøgskole.

– Vi gjennomfører nå en liknende studie hvor vi hemmer inflammasjonen medikamentelt. Til vår store overraskelse finner vi små eller ingen effekter på størrelsen av muskelskadene som oppstår. Når man i tillegg vet at man i andre studier har observert svært varierende effekt av ulike antioksidanter, er det grunn til å undres over hvilke mekanismer kirsebærjuicen kan virke gjennom, sier Raastad.

Anbefalte artikler