Kognitiv terapi effektivt ved somatisering

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Pasienter med somatiseringstilstander kan ha nytte av kognitiv terapi. Men pasienten må selv ønske psykiatrisk behandling.

Somatiseringslidelser omfatter tilstander med kroniske somatiske symptomer uten sikker biomedisinsk forklaring. Beregninger fra USA viser at pasientene har utgifter til medisinsk behandling som tilsvarer 6 – 14 ganger så mye som gjennomsnittet. I tillegg kommer sykefravær og redusert livskvalitet.

Den best dokumenterte behandlingen av somatiseringslidelser har vært regelmessige medisinske kontroller med minimal videre utredning, gjennomført hos primærlege. En studie av 84 pasienter som fylte kriteriene for diagnosen, viser at hvis kognitiv atferdsterapi gis i tillegg, er effekten bedre (1). Halvparten av pasientene fikk slik behandling i ti timer i tillegg til standardbehandlingen. Etter 15 måneder var 40 % av disse betydelig bedre i forhold til bare 5 % i kontrollgruppen.

– Resultatene bekrefter norske praksisanbefalinger for denne pasientgruppen, sier professor Ulrik Malt ved Psykosomatisk avdeling, Rikshospitalet.

– Kognitiv psykoterapi hjelper en undergruppe av pasientene. Men studien omfattet bare pasienter som ønsket behandling ved en psykiatrisk poliklinikk. En stor del av pasienter med somatiseringslidelse ønsker ikke slik henvisning. Ansvaret for behandlingen blir fortsatt liggende hos fastlegen. Derfor trenger vi mer forskning omkring hvordan tilstanden kan behandles i allmennpraksis, sier Malt.

Anbefalte artikler